• Tartalom
Oldalmenü

318/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2019.12.19.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 54/A., adószám: 10688223-1-43, Cg. 01-09-160446), a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sugárút 21., adószám: 25127913-1-06, Cg. 06-09-021732) és a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8300 Tapolca, Bartók B. utca 1–3., adószám: 11926142-2-19, Cg. 19-09-505155) feletti irányítás, valamint a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges egyes ingatlanok (6723 Szeged, Csongrádi sugárút 21. HRSZ: 11637, 6723 Szeged, Gém utca 19. HRSZ: 11634, 9026 Győr, Szabadrév utca 11. HRSZ: 12021/4/A/1–4., 1125 Budapest, Nógrádi utca 21. HRSZ 9749/7, 9749/7/A, 1125 Budapest, Istenhegyi út 54. HRSZ: 9749/4, 1125 Budapest, Nógrádi köz 3. HRSZ: 9748/14, 4032 Debrecen, Egyetem sugárút 68/B. HRSZ: 21772/2) által alkotott vállalkozásrész Magyar Állam általi megszerzését – tekintettel a népességfogyás hatékony megállításának és a meddőségi kezelések széles körben elérhetővé tételének szükségességére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba.