• Tartalom
Oldalmenü

319/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlan megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2019.12.19.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 56., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-949707, adószám: 23030785-1-43, a továbbiakban: Várandós Kft.), valamint a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1112 Budapest, Törökbálinti út 56., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-567042, adószám: 12229613-1-43; a továbbiakban: STERILITAS Kft., együttesen: „DÉVAI INTÉZET”) feletti irányítás, valamint a DÉVAI INTÉZET tevékenységéhez szükséges ingatlan (1112 Budapest, Törökbálinti út 56. HRSZ: 1760/1) Magyar Állam általi megszerzését – tekintettel a népességfogyás hatékony megállításának és a meddőségi kezelések széles körben elérhetővé tételének szükségességére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 8 órakor lép hatályba.