• Tartalom
Oldalmenü

2019. évi XXXIII. törvény

az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról1

2019.04.15.

1–3. §2

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § Az 1. §, a 3. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2019. évi XXXIII. törvényhez3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 16. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás