• Tartalom
Oldalmenü

33/2019. (IX. 30.) MNB rendelet

új alapanyagú 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

2019.10.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank új alapanyagú 100 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. október 1.

2. § (1) Az érme külső része (körgyűrű) réz (65%), nikkel (15%) és cink (20%) ötvözetéből álló, a belső része (mag) réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből álló színesfémből készült. Az érme külső átmérője 23,8 mm, a külső és a belső rész találkozásánál az átmérő 15,3 mm. Az érme peremvastagsága 2,6 mm, súlya 8,6 gramm, széle recézett.

(2) Az érme előlapján, a középmezőben Magyarország címerének ábrázolása látható. Az érme külső és belső részét díszítő körvonal választja el. Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, egy-egy pont között a verési évszám olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapján, a középmezőben a – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló – „100” értékjelzés olvasható, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az érme külső és belső részét – az előlappal azonosan – díszítő körvonal választja el. Az érme külső szélén található gyöngysorszegélyen belül, fent, koszorú motívum között a „BP.” verdejel, lent a „FORINT” félkörirat olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az érme különleges – ún. proof – technológiával is készíthető.

3. § (1) Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet nem érinti

a) a „Magyarország” felirattal ellátott 100 forintos címletű érme kibocsátásáról szóló 22/2011. (XII. 5.) MNB rendelettel kibocsátott,

b) a „Magyarország” felirattal ellátott 100 forintos címletű érme kibocsátásáról szóló 22/2011. (XII. 5.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott

100 forintos címletű érmét.

1. melléklet a 33/2019. (IX. 30.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 33/2019. (IX. 30.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe: