• Tartalom

2019. évi XXXIV. törvény

2019. évi XXXIV. törvény

az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról1

2019.05.13.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2. §3

3. §4

a)5

b)–i)6

4. §7

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

5–6. §8

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

7–9. §9

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

10–11. §10

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

12–14. §11

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

15. §12

8. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

16–21. §13

22. §14

1.15

2–4.16

23. §17

9. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

24–25. §18

10. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény módosítása

26. §19

a)20

b)21

27. §22

a)–b)23

c) –d24

e)–m)25

11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

28. §26

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

29–31. §27

13. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

32. §28

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

33–34. §29

15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

35–37. §30

16. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

38–39. §31

17. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

40–41. §32

18. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

42. §33

19. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

43. §34

20. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

44. §35

21. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

45. §36

22. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

46. §37

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

47–49. §38

24. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

50–52. §39

25. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

53–55. §40

26. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

56–58. §41

27. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

59. §42

28. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

60–62. §43

29. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

63. §44

30. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

64–66. §45

31. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

67. §46

32. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

68. §47

33. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

69–71. §48

34. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

72–74. §49

35. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

75. §50

36. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

76–77. §51

37. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

78. §52

38. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

79. §53

39. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

80. §54

40. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

81. §55

41. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

82. §56

42. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

83–84. §57

43. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

85. §58

44. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

86. §59

45. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

87. §60

46. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

88–89. §61

47. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

90–92. §62

48. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

93. §63

49. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

94. §64

50. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

95. §65

51. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

96–99. §66

52. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

100–102. §67

53. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

103. §68

54. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

104–108. §69

55. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

109–110. §70

56. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

111–112. §71

57. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása

113. §72

58. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény módosítása

114. §73

59. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

115. §74

60. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

116. §75

61. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

117–119. §76

62. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

120. §77

63. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

121. §78

64. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

122. §79

65. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

123. §80

66. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

124. §81

67. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

125. §82

68. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása

126–127. §83

69. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

128. §84

70. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

129. §85

71. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

130–131. §86

72. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

132–134. §87

73. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

135–136. §88

74. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

137–139. §89

75. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

140–142. §90

76. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

143–144. §91

77. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

145–146. §92

78. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

147–149. §93

79. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

150–152. §94

80. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

153. §95

81. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény módosítása

154. §96

82. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

155–156. §97

83. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

157. §98

84. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

158–159. §99

85. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény módosítása

160. §100

86. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

161. §101

87. Záró rendelkezések

162. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 16–23. §, valamint a 145. § és 146. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

88. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

163. § (1) A 86. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 94. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 95. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 104. § az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 106. § (1) bekezdése, 107. § b)–d) pontja, valamint a 108. § a) pontja az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

(7) A 107. § a) pontja az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. április 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. április 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 14. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § b)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 16–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 22. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 26. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 26. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 27. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 27. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 27. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 27. § e)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 29–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 33–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 47–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 56–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 60–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 69–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 72–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 83–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 96–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 100–102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 104–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 109–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 117–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 126–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 130–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 132–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 135–136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 137–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 140–142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 143–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 145–146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 147–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 150–152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 155–156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 158–159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére