• Tartalom

340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

340/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításával összefüggő módosításáról1

2020.01.02.

A Kormány

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. §, a 4. §, a 7. § 1–3. pontja, valamint a 8. § 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. §, a 6. §, a 7. § 4. pontja és a 8. § 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § 5–9. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § 10. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § 11–19. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3–8. §4

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

9–12. §5

5. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. §6

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

14. §7

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére