• Tartalom
Oldalmenü

357/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2019.12.24.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3800 Szikszó, Külterület 0155/3 hrsz.; cégjegyzékszám: 05-10-000152; adószám: 11073419-2-05) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás