• Tartalom

36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény

36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

2019.06.13.
A 2019. évi XXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2019. március 27-i 51. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 12. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Egyezmény határozatlan időre szól és a hatálybalépéséhez szükséges, államon belüli eljárások Felek által történt lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött, utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének időpontjától számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.”
Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. május 27.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2019. június 26.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XXII. törvény 2. §-a és 3. §-a 2019. június 26-án, azaz kettőezertizenkilenc június huszonhatodikán lép hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére