• Tartalom

360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2020.09.02.

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § a) és b) pontjában és 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), h), i) és j) pontjában, valamint 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), f), g), k), l), m), r) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 1., 2., 5. és 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 33. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. alcím és a 3. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 37. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 46. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 4. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában és 110. § (7) bekezdés 1., 6., 9. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 55. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 61. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 63. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 64. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 66. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 67. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 68. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 70. és a 71. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 72. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 73. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 74. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 75. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 77. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 78. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 79. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 80. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 81. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 82. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 83. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 84. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 85. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 86. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 87. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 88. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 89. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 90. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § x) pont xi) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 91. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 92. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 94. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 95. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és a 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 96. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 97. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 98. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazása alapján,
a 99. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 101. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 103. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában,
a 107. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 108. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 109. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 115. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 116. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 5. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 117. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 118. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a)–m) és o)–p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 119. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pont gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 120. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 121. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 122. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 123. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 124. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 125. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 126. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 127. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 128. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 129. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 130. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 131. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 132. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 133. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 134. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 135. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 136. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 137. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 138. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 139. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (15) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 140. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 141. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 142. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)–g) és i)–n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 143. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 144. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 145. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 146. alcím, valamint a 33. és 34. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 146. § (4) bekezdés tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 146. § (6) bekezdés tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében –,
a 147. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 148. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 149. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 150. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 151. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 152. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) és (1e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 153. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 154. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 155. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 156. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (1) bekezdésében, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. §-ában, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 157. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kapott felhatalmazás alapján,
a 158. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 159. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–e) pontjában, a pálinkaellenőrző alcím tekintetében a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 160. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 161. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 162. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 163. alcím tekintetében fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 164. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 165. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 166. alcím tekintetében védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 167. alcím tekintetében településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 168. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 169. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 170. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 171. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 172. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 173. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés a)–e), h)–k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 174. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 175. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 176. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 177. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 178. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 179. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 180. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 181. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 182. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 183. alcím tekintetében jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 184. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 185. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 186. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 187. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 188. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 189. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 190. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 191. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 192. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 193. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint 93. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 194. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 195. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1c) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 196. alcím tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 197. alcím tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés b)–f) pontjában,
a 198. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 199. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 4. és 5. pontjában, valamint (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 200. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés b)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 201. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. §3

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

5. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

6. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. §6

7. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1)7

(2)8

(3)9

8. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. §10

9. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

9. §11

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1)12

(2)13

(3)14

(4)15

(5)16

(6)17

(7)18

(8)19

(9)20

(10)21

(11)22

11. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

11. §23

12. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

12. §24

13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. §25

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

14. §26

15. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

15. §27

16. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. §28

17. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

17. §29

18. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. §30

19. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §31

20. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. §32

21. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

21. §33

22. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §34

23. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1)35

(2)36

(3)37

(4)38

24. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. §39

25. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. §40

26. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. §41

27. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

27. §42

28. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

28. §43

29. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

29. §44

30. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. §45

31. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

31. §46

32. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. §47

33. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

33. §48

34. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

34. §49

35. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1)50

(2)51

36. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

36. §52

37. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

37. §53

38. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

38. §54

39. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1)55

(2)56

(3)57

(4)58

40. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

40. §59

41. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

41. §60

42. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. §61

43. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

43. §62

44. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1)63

(2)64

(3)65

(4)66

(5)67

(6)68

(7)69

(8)70

(9)71

(10)72

(11)73

45. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1)74

(2)75

(3)76

(4)77

(5)78

(6)79

(7)80

(8)81

(9)82

(10)83

(11)84

(12)85

(13)86

46. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. §87

47. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. §88

48. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. §89

49. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

49. §90

50. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

50. §91

51. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §92

52. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

52. §93

53. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

53. §94

54. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

54. §95

55. A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

55. §96

56. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

56. §97

57. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

57. §98

58. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1)99

(2)100

(3)101

59. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1)102

(2)103

60. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. §104

61. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

61. §105

62. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

62. §106

63. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

63. §107

64. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §108

65. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

65. §109

66. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

66. §110

67. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. §111

68. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

68. §112

69. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

69. §113

70. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. §114

71. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

71. §115

72. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

72. §116

73. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

73. §117

74. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

74. §118

75. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1)119

(2)120

(3)121

76. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

76. §122

77. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

77. §123

78. Az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

78. §124

79. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

79. §125

80. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

80. §126

81. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1)127

(2)128

(3)129

(4)130

(5)131

82. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

82. §132

83. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

83. §133

84. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

84. §134

85. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

85. §135

86. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

86. §136

87. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

87. §137

88. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1)138

(2)139

89. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

89. §140

90. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. §141

91. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

91. §142

92. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. §143

93. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

93. §144

94. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1)145

(2)146

(3)147

(4)148

95. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1)149

(2)150

(3)151

(4)152

(5)153

(6)154

96. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

96. §155

97. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

97. §156

98. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

98. §157

99. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

99. § (1)158

(2)159

100. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. §160

101. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

101. §161

102. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

102. §162

103. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

103. §163

104. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

104. §164

105. A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

105. §165

106. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

106. §166

107. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1)167

(2)168

(3)169

(4)170

(5)171

108. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

108. §172

109. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

109. §173

110. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

110. § (1)174

(2)175

(3)176

111. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

111. §177

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

112. §178

113. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

113. §179

114. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

114. §180

115. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

115. §181

116. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

116. § (1)182

(2)183

(3)184

(4)185

117. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

117. §186

118. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

118. §187

119. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

119. §188

120. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

120. §189

121. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

121. §190

122. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. §191

123. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

123. §192

124. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

124. §193

125. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

125. §194

126. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

126. §195

127. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

127. §196

128. A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

128. §197

129. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) módosítása

129. §198

130. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

130. § (1)199

(2)200

(3)201

(4)202

131. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

131. §203

132. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

132. §204

133. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

133. § (1)205

(2)206

(3)207

134. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

134. §208

135. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

135. §209

136. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

136. §210

137. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

137. §211

138. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

138. §212

139. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

139. §213

140. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

140. §214

141. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1)215

(2)216

(3)217

(4)218

(5)219

(6)220

(7)221

(8)222

(9)223

142. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

142. §224

143. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása

143. §225

144. Az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

144. §226

145. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

145. §227

146. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

146. §228

147. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

147. §229

148. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

148. § (1)230

(2)231

(3)232

149. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

149. §233

150. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

150. §234

151. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

151. §235

152. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

152. §236

153. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

153. §237

154. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosítása

154. §238

155. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

155. §239

156. Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

156. §240

157. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

157. § (1)241

(2)242

(3)243

(4)244

(5)245

(6)246

(7)247

(8)248

(9)249

(10)250

158. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

158. § (1)251

(2)252

(3)253

(4)254

(5)255

(6)256

(7)257

(8)258

(9)259

(10)260

(11)261

(12)262

(13)263

(14)264

159. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

159. § (1)265

(2)266

(3)267

(4)268

(5)269

(6)270

(7)271

(8)272

(9)273

(10)274

(11)275

(12)276

(13)277

(14)278

(15)279

(16)280

(17)281

(18)282

(19)283

(20)284

(21)285

(22)286

(23)287

(24)288

(25)289

(26)290

(27)291

(28)292

(29)293

(30)294

(31)295

(32)296

(33)297

(34)298

(35)299

(36)300

(37)301

(38)302

(39)303

(40)304

(41)305

(42)306

(43)307

(44)308

(45)309

160. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

160. §310

161. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

161. § (1)311

(2)312

(3)313

(4)314

(5)315

(6)316

(7)317

162. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

162. §318

163. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. § (1)319

(2)320

(3)321

(4)322

(5)323

(6)324

164. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

164. § (1)325

(2)326

(3)327

(4)328

(5)329

(6)330

(7)331

165. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

165. § (1)332

(2)333

166. Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

166. §334

167. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

167. § (1)335

(2)336

168. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

168. §337

169. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

169. §338

170. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

170. §339

171. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

171. §340

172. A Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

172. §341

173. A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

173. §342

174. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

174. §343

175. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. §344

176. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

176. §345

177. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

177. §346

178. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

178. § (1)347

(2)348

(3)349

179. A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

179. §350

180. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

180. §351

181. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

181. §352

182. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

182. §353

183. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

183. §354

184. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

184. §355

185. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

185. §356

186. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

186. §357

187. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.)Korm. rendelet módosítása

187. §358

188. A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

188. §359

189. A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

189. §360

190. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

190. § (1)361

(2)362

(3)363

191. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

191. §364

192. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

192. §365

193. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

193. §366

194. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

194. §367

195. A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

195. §368

196. Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

196. § (1)369

(2)370

197. A Budai Palotanegyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű beruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok vagyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

197. §371

198. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

198. §372

199. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

199. § (1)373

(2)374

(3)375

(4)376

(5)377

(6)378

(7)379

(8)380

(9)381

200. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

200. §382

201. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

201. §383

202. Záró rendelkezések

202. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1)–(2) bekezdése, a 8. §, a 10. § (1)–(3), (5)–(6), (8) bekezdése, (10) bekezdés a)–f) és l)–m) pontja, (11) bekezdés a)–c) és g)–i) pontja, a 14–15. §, a 18. §, a 22. §, a 23. § (1)–(2) bekezdése, (3) bekezdés c)–h) pontja és (4) bekezdése, a 26. §, a 28. §, a 32. §, a 35. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése, a 40–41. §, a 44. § (2)–(5), (7), (9) bekezdése, (10) bekezdés a) és d) pontja, (11) bekezdés a)–d) pontja, a 45. § (10) bekezdése, a 48–50. §, az 52. §, az 58. § (2) bekezdés b) pontja, (3) bekezdés b)–d) pontja, az 59. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, a 60. §, a 66–67. §, a 72. §, a 74. §, a 76. § b)–d) pontja, a 77–79. §, a 81. § (1) és (3)–(5) bekezdése, a 84–86. §, a 88. § (2) bekezdése, a 90–92. §, a 94. § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés a)–b) pontja, (4) bekezdés c) pontja, a 95. § (4) bekezdése, (6) bekezdés h)–i) pontja, a 98. §, a 99. § (1) bekezdése, a 100. §, a 102. §, a 104–105. §, a 107. § (1) és (2) bekezdése, (4) bekezdés e)–f) és l) pontja, a 110. § (1) bekezdése, a 112. § b)–f) pontja, a 115. §, a 116. § (1)–(2) és (4) bekezdése, a 118–119. §, a 123. §, a 125. §, a 127. §, a 129. §, a 130. § (1) és (3) bekezdése, a 133. § (1) bekezdése, a 134. §, a 139–140. §, a 141. § (7) bekezdése, a 142. §, a 146–147. §, a 149. §, a 153–154. §, a 157. § (6) bekezdése, a 158. § (4)–(9) bekezdése, (14) bekezdés e)–g) pontja, a 159. § (6), (10)–(12), (14), (16)–(17), (19)–(22), (24)–(26), (28)–(32), (36), (39) bekezdése, (44) bekezdés 2–3., 13–14., 19., 22. és 24. pontja, (45) bekezdés 5–6., 9–10. és 19. pontja, a 161. § (1), (3)–(4) bekezdése, (7) bekezdés b)–f) és h)–i) pontja, a 163. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 164. § (1)–(2), (5) bekezdése, (7) bekezdés b) pontja, a 166. §, a 170–173. §, a 178. § (1)–(2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, a 179–181. §, a 184–185. §, a 187. §, a 190. § (1) bekezdése, a 196. § (2) bekezdése, a 197. §, a 199. § (1), (3)–(4), (6)–(8) bekezdése, (9) bekezdés c)–d) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 157. § (2)–(3) bekezdése 2020. január 10-én lép hatályba.

(4) A 148. § (1) és (2) bekezdése a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(5) Az 1–6. §; a 7. § (3) bekezdése; a 9. §; a 10. § (4), (7), (9) bekezdése, (10) bekezdés g)–k) és n) pontja, a (11) bekezdés d)–f) és j) pontja; a 11–13. §, a 16–17. §; a 19–21. §, a 23. § (3) bekezdés a)–b) pontja; a 24–25. §; a 27. §; a 29–31. §; a 33–34. §; a 35. § (2) bekezdése; a 36–38. §; a 39. § (3)–(4) bekezdése; a 42–43. §; a 44. § (1), (6), (8) bekezdése, (10) bekezdés b)–c) pontja, (11) bekezdés e) pontja; a 45. § (1)–(9) és (11)–(13) bekezdése; a 46–47. §; az 51. §; az 53–57. §; az 58. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdés a) pontja; az 59. § (1) bekezdés a) pontja; a 61–65. §; a 68–71. §; a 73. §; a 75. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a)–b) pontja, (3) bekezdése; a 76. § a) pontja; a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82–83. §, a 87. §; a 88. § (1) bekezdése; a 89. §; a 93. §; a 94. § (3) bekezdés c)–d) pontja, (4) bekezdés a)–b) pontja; a 95. § (1)–(3), (5) bekezdése, (6) bekezdés a)–d), f)–g), j)–m) pontja; a 96–97. §; a 99. § (2) bekezdése, a 101. §; a 103. §; a 106. §; a 107. § (3) bekezdése, (4) bekezdés a)–d), g)–k) pontja, (5) bekezdése; a 108–109. §; a 110. § (2)–(3) bekezdése, a 111. §; a 112. § a) pontja, a 113–114. §; a 116. § (3) bekezdése, a 117. §, a 120–122. §; a 124. §; a 126. §; a 128. §; a 130. (2) és (4) bekezdése; a 131–132. §; a 133. § (2)–(3) bekezdése; a 135–138. §; a 141. § (1)–(6) és (8)–(9) bekezdése; a 143–145. §; a 148. § (3) bekezdése; a 150–152. §; a 155–156. §; a 157. § (1), (4)–(5), (7)–(10) bekezdése; a 158. § (1)–(3), (10)–(13) bekezdése, (14) bekezdés a)–d) és h) pontja; a 159. § (1)–(5), (7)–(9), (13), (15), (18), (23), (27), (33)–(35), (37)–(38), (40)–(43) bekezdése, (44) bekezdés 1., 4–12., 15–18., 20–21., 23. és 25. pontja, (45) bekezdés 1–4., 7–8., 11–18., és 20–29. pontja; a 160. §; a 161. § (2), (5)–(6) bekezdése, (7) bekezdés a) és g) pontja; a 162. §; a 163. § (2), (5)–(6) bekezdése; a 164. § (3)–(4) és (6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja; a 165. § (2) bekezdése; a 167. § (1) bekezdése, a 168–169. §; a 174–177. §; a 178. § (3) bekezdés b) pontja; a 182–183. §; a 186. §; a 188–189. §; a 190. § (2)–(3) bekezdése; a 191–195. §; a 198. §; a 199. § (2), (5) bekezdése, (9) bekezdés a)–b) pontja, a 200. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

(7) A 95. § (6) bekezdés e) pontja, a 107. § (4) bekezdés m) pontja 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 165. § (1) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

203. § (1) E rendelet rendelkezéseit a – rendelkezések hatálybalépésekor – folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint kerül.

(3) Ha az ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vagy e kormányrendelet hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(4) A folyamatban lévő ügyekben az e rendelet hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(5) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e rendelet hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(6) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása e rendelet rendelkezése szerint kerül.

204. § (1) E rendelet 41. §-a, 51. §-a, 68. §-a, 75. §-a, 119. §-a, 132. §-a és 201. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a 201. §-ban foglalt szabályozásra figyelemmel történő, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez384

2. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez385

3. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez386

4. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez387

5. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez388

6. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez389

7. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez390

8. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez391

9. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez392

10. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez393

11. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez394

12. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez395

13. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez396

14. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez397

15. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez398

16. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez399

17. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez400

18. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez401

19. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez402

20. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez403

21. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez404

22. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez405

23. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez406

24. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez407

25. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez408

26. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez409

27. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez410

28. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez411

29. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez412

30. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez413

31. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez414

32. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez415

33. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez416

34. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez417

35. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez418

36. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez419

37. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez420

38. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez421

39. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez422

40. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez423

41. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez424

42. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez425

43. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez426

44. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez427

45. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez428

46. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez429

47. melléklet a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez430

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 10. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 10. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 10. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 10. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 10. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 39. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 44. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 44. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 44. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 44. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 44. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 44. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 44. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 44. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 44. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 45. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 45. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 45. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 45. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 45. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 45. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 45. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 45. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 45. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 45. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 45. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 75. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 75. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 81. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 81. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 81. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 81. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 81. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 88. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 94. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 94. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 94. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 94. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 95. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 95. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 95. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 95. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 95. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 95. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 99. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 99. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 107. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 107. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 107. § (3) bekezdése a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés d) pontja alapján nem lép hatályba.

170

A 107. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 107. § (5) bekezdése a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján nem lép hatályba.

172

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 110. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 110. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 110. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 116. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 116. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 116. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 116. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 121. § a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés i) pontja alapján nem lép hatályba.

191

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 130. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 130. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 130. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 130. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 133. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 133. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 133. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 141. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 141. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 141. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 141. § (4) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 38. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

219

A 141. § (5) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 38. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

220

A 141. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 141. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 141. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 141. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 148. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 148. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 148. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 157. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 157. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 157. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 157. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 157. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 157. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 157. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 157. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 157. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 157. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 158. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 158. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 158. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 158. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 158. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 158. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 158. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 158. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 158. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 158. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 158. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 158. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 158. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 158. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 159. § (1) bekezdése a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nem lép hatályba.

266

A 159. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 159. § (3) bekezdése a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés k) pontja alapján nem lép hatályba.

268

A 159. § (4) bekezdése a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nem lép hatályba.

269

A 159. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 159. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 159. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 159. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 159. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 159. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 159. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 159. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 159. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 159. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 159. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 159. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 159. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 159. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 159. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 159. § (20) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 159. § (21) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 159. § (22) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 159. § (23) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 159. § (24) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 159. § (25) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 159. § (26) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 159. § (27) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 159. § (28) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 159. § (29) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 159. § (30) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 159. § (31) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 159. § (32) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 159. § (33) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 159. § (34) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 38. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

299

A 159. § (35) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 159. § (36) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 159. § (37) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 159. § (38) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

303

A 159. § (39) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 159. § (40) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 159. § (41) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 159. § (42) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

307

A 159. § (43) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 159. § (44) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 159. § (45) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 161. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 161. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

313

A 161. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

314

A 161. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

315

A 161. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

316

A 161. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

317

A 161. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

318

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

319

A 163. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

320

A 163. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

321

A 163. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

322

A 163. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

323

A 163. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

324

A 163. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

325

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

326

A 164. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

327

A 164. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

328

A 164. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

329

A 164. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

330

A 164. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

331

A 164. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

332

A 165. § az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 125. §-a alapján nem lép hatályba.

333

A 165. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

334

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

335

A 167. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

336

A 167. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

337

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

338

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

339

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

340

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

341

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

342

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

343

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

344

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

345

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

346

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

347

A 178. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

348

A 178. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

349

A 178. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

350

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

351

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

352

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

353

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

354

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

355

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

356

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

357

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

358

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

359

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

360

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

361

A 190. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

362

A 190. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

363

A 190. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

364

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

365

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

366

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

367

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

368

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

369

A 196. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

370

A 196. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

371

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

372

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

373

A 199. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

374

A 199. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

375

A 199. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

376

A 199. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

377

A 199. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

378

A 199. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

379

A 199. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

380

A 199. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

381

A 199. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

382

A 200. § (9) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

383

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

384

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

385

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

386

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

387

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

388

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

389

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

390

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

391

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

392

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

393

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

394

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

395

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

396

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

397

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

398

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

399

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

400

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

401

A 18. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

402

A 19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

403

A 20. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

404

A 21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

405

A 22. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

406

A 23. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

407

A 24. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

408

A 25. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

409

A 26. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

410

A 27. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

411

A 28. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

412

A 29. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

413

A 30. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

414

A 31. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

415

A 32. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

416

A 33. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

417

A 34. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

418

A 35. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

419

A 36. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

420

A 37. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

421

A 38. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

422

A 39. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

423

A 40. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

424

A 41. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

425

A 42. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

426

A 43. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

427

A 44. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

428

A 45. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

429

A 46. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

430

A 47. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére