• Tartalom

4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás

4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről1

2019.02.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján egyes ORFK utasításoknak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról szóló 8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás módosítása
1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról szóló 8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás
a) IV. fejezet 64. pontjában a „köztisztviselők, közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak” szöveg;
b) VII. fejezet 125. pontjában a „közalkalmazottak” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak” szöveg
lép.
2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása
2. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás 18. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az utasítás 17. pont b) alpontjára figyelemmel a Rendőrség állományára vonatkozóan az érintett írásbeli hozzájárulása nélkül]
a) rendvédelmi igazgatási alkalmazottak esetében kizárólag a munkáltató megnevezése, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott neve, valamint besorolása;”
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása
3. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás
a) 4. pontjában a „kormánytisztviselője, közalkalmazottja” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottja” szöveg;
b) 5. pontjában a „kormánytisztviselők vagy közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak” szöveg;
c) 10. pontjában a „kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg;
d) 2. számú mellékletében a „kormánytisztviselő/közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott”, a „köztisztviselő/közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott”, a „kormánytisztviselői/közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg
lép.
4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
4. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 46. és 71. pontjában a „közalkalmazotti és kormánytisztviselői jogviszonnyal” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal” szöveg lép.
5. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása
5. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás 2. és 23. pontjában a „köztisztviselői és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg lép.
6. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 39/2007. (OT 29. ) ORFK utasítás módosítása
6. Hatályát veszti a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 39/2007. (OT 29.) ORFK utasítás 1. számú melléklet 2.1. pontjában a „ , – beleértve a hivatásos, köztisztviselő és közalkalmazottakat is –” szövegrész.
7. A Rendőrségen az egészségügyi könyv megszerzésének és a minimumvizsga-kötelezettség teljesítésének egységes eljárási rendjéről szóló 42/2007. (OT 29.) ORFK utasítás módosítása
7. A Rendőrségen az egészségügyi könyv megszerzésének és a minimumvizsga-kötelezettség teljesítésének egységes eljárási rendjéről szóló 42/2007. (OT 29.) ORFK utasítás 3. pontjában a „köztisztviselői és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „köztisztviselői, közalkalmazotti és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg lép.
8. A Rendőrségi Aranytoll, valamint a Petőfi emlékplakett tárgyjutalomként történő adományozásáról szóló 13/2008. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása
8. A Rendőrségi Aranytoll, valamint a Petőfi emlékplakett tárgyjutalomként történő adományozásáról szóló 13/2008. (OT 9.) ORFK utasítás 2. és 5. pontjában a „közalkalmazotti, illetve köztisztviselői” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg lép.
9. A Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása
9. Hatályát veszti a Rendőrség Kutyás és Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 17/2009. (OT 10.) ORFK utasítás 369. pontja.
10. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosítása
10. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás
a) 4. pont d) alpontjában a „kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg;
b) 6. pontjában a „közalkalmazottak, kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak” szöveg;
c) 3. melléklet d) pontjában a „kormány-tisztviselői vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg;
d) 3. mellékletében a „közalkalmazottak, kormánytisztviselők” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak” szöveg;
e) 4. melléklet 2. pontjában a „kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg
lép.
11. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása
11. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 52/2010. ORFK utasítás) 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az őrökre alkalmazott szolgálati munkaidőrendszert a felállítási hely szerint illetékes rendőri szerv vezetője – az őrségparancsnokkal egyetértésben – határozza meg.”
12. Az 52/2010. ORFK utasítás 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. Az őr az Fbtv. és a Szabályzat előírásai szerinti szolgálati lőfegyverrel és meghatározott kényszerítő eszközökkel őrzési, személyőrzési és kísérési feladatot ellátó személy. Az őr a Rendőrség rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló tagja vagy az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló.”
12. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes
és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása
13. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás 85. pontjában a „kormánytisztviselői jogviszony, a közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg lép.
13. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása
14. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás 2. pont f) alpontjában a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg lép.
14. A bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosítása
15. A bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás
a) 2. pontjában a „hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási jogviszonyban” szöveg;
b) 4. melléklet 2. mondatában a „hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti vagy munkaviszonyom” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási jogviszonyom” szöveg
lép.
15. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása
16. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás
a) 3. pontjában a „rendőr, illetőleg a rendőrségi kormánytisztviselő és közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendőrség állománya” szöveg;
b) 7. pontjában a „hivatásos állományú, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogállású” szövegrész helyébe az „állományának” szöveg
lép.
16. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
17. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás 24. pont d) alpontjában a „közalkalmazottakra” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra” szöveg lép.
17. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása
18. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás
a) 3. pont a) és b) alpontjában a „kormánytisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg;
b) 4. melléklet 1. pontjában a „kormánytisztviselő, közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg
lép.
18. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása
19. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 21. pontjában a „kormánytisztviselő, közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg lép.
19. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása
20. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás
a) 194. pontjában a „kormánytisztviselő, illetve a közalkalmazott” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő, a közalkalmazott, illetve a rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg;
b) 234. pontjában a „kísérő őri és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „kísérő őri, közalkalmazotti és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg
lép.
20. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása
21. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 3/2015. ORFK utasítás) 10. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fogda állománya:)
g) rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból”
(állhat.)
a) 39. pontjában a „közalkalmazott” szövegrészek helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg;
b) 39. pontjában a „Közalkalmazott” szövegrész helyébe a „Rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg;
c) 40. pontjában a „közalkalmazottak” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottak” szöveg;
d) 68. és 157. pontjában a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazott” szöveg;
e) 23. melléklet 6. pontjában a „közalkalmazottakra” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra” szöveg
lép.
21. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól,
a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
23. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 21/2015. ORFK utasítás)
a) 2. pont i) alpontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg;
b) 113. pontjában a „kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg
lép.
24. Hatályát veszti a 21/2015. ORFK utasítás 113. pontjában a „közalkalmazotti jogviszony, valamint a” szövegrész.
22. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása
25. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás 3. pontjában a „közalkalmazotti, illetve kormánytisztviselői” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg lép.
23. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása
26. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 6. pont b) alpontjában a „kormánytisztviselői, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg lép.
24. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása
27. Az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás 1. függelék 101. pont b) alpontjában és 106. pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati” szöveg lép.
25. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás módosítása
28. A gazdálkodási szabályzatról szóló 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 7/2018. ORFK utasítás) 186. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„186. A napidíjat:
a) a hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány részére a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint;
b) a munkavállalói állomány tekintetében a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti mindenkori minimum napi átalányösszegben
kell biztosítani.”
29. A 7/2018. ORFK utasítás 155. pont a) alpontjában a „kormánytisztviselői és közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg lép.
26. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása
30. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 48/2018. ORFK utasítás) 3. pont r) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az utasítás alkalmazásában:)
r) vezetők: országos rendőrfőkapitány, KR parancsnoka, megyei rendőrfőkapitányok, RRI igazgatója, NEBEK igazgatója, ROKK igazgatója, NOK igazgatója, kapitányságvezetők, RSZG-k igazgatói.”
31. A 48/2018. ORFK utasítás 3. pont j) alpontjában a „közalkalmazotti, a kormánytisztviselői,” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg lép.
27. Záró rendelkezések
32. Ez az utasítás 2019. február 1-jén lép hatályba.
33. Hatályát veszti
a) a szakszervezetek taglétszámának nyilvántartásával, a munkaidő-kedvezmény elszámolásával és megváltásával kapcsolatos munkáltatói eljárásról szóló 39/2008. (OT 23.) ORFK utasítás;
b) a Rendőrség köztisztviselői, közalkalmazotti státuszain önkormányzati finanszírozással történő foglalkoztatás eljárási szabályairól szóló 2/2008. (OT 3.) ORFK utasítás.
34. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 34. pont alapján hatályát vesztette 2019. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére