• Tartalom

46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról

2021.04.14.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásáért az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott díjat a vizsgára való jelentkezésig a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

2. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, – és távolmaradását nem menti ki – újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(2) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni az e rendelet mellékletében meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(3) Túlfizetés esetében a vizsgaközpont a díjtöbbletet hivatalból vagy az ügyfél kérelmére a kérelemben foglaltak megalapozottsága esetén a kérelem beérkezését követő, valamint a hivatalbóli megállapítás tényét követő harminc napon belül a kérelmező ügyfél részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra a visszatérítés díjával csökkentett összeget, vagy postai címre a postaköltséggel csökkentett összeget visszatéríti, ha a kérelem vagy a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett. A díj visszatérítési kérelemben meg kell jelölni a természetes személy ügyfél esetén a befizető nevét, születési dátumát, lakcímét, a jogi személy ügyfél esetén a kérelmező nevét, cégjegyzék számát, adószámát valamint a kérelem indokolását, továbbá a bankszámlaszámot, amennyiben a befizető a díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri teljesíteni, illetve a pontos címet, amennyiben a díj visszatérítését készpénzkifzetés kézbesítésével kéri.

3. §1 Az 1. § (2) bekezdésétől eltérően a vasúti vizsgaközpont, a vasúti társaság, a képzőszervezet vagy a regisztrált szervezet megállapodása alapján a vasúti társaság 2020. december 31. napjáig jogosult a munkavállalók vizsgáztatásának díját havonta utólag a megállapodásban rögzített feltételek szerint megfizetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. § A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelethez

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjak

 

A

B

1.

1. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák díjai

Díj mértéke Ft-
ban

2.

a) Általános szakmai ismeretek modul vizsga

9 000

3.

b) Vasúti járműismeret kategória modul vizsga

6 000

4.

c) Vasúti járműismeret típusismereti modul vizsga

1 000

5.

d) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga

9 000

6.

e) Vasúti pályahálózat ismeret vonalismereti modul vizsga

1 000

7.

f) Vasúti pályahálózat ismeret állomásismereti modul vizsga

1 000

8.

g) Vezetési gyakorlat modul vizsga

6 000

9.

h) Integrált alapvizsga

18 000

10.

i) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák első javítóvizsgájának díja

0

11.

j) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák további javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga alapvizsgájának díjával

 

12.

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák és részalapvizsgák díjai

13.

a) A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga

9 000

14.

b) Elméleti vasútszakmai oktató vizsga

50 000

15.

c) Gyakorlati vasútszakmai oktató vizsga

50 000

16.

d) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák első javítóvizsgájának díja

0

17.

e) A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó alapvizsgák további javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga alapvizsgájának és részalapvizsgájának díjával

 

18.

f) Elméleti vasútszakmai oktató alapvizsgák további javítóvizsgájának díja

10 000

19.

g) Gyakorlati vasútszakmai oktató alapvizsgák további javítóvizsgájának díja

10 000

20.

3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja

 

21.

a) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga

8 000

22.

b) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsgája első javítóvizsgájának díja

0

23.

c) Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsgája további javítóvizsgájának díja

8 000

24.

4. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja

 

25.

a) A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga

8 000

26.

b) A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó eltérés alapvizsga első javítóvizsgájának díja

0

27.

c) A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó eltérés alapvizsga további javítóvizsgájának díja

8 000

28.

5. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja

29.

a) Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)

25 000

30.

b) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja

0

31.

c) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül)

12 000

32.

6. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja

33.

a) Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)

20 000

34.

b) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja

0

35.

c) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – kivéve a vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül)

12 000

36.

7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák díja

37.

a) Soron kívüli időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül)

27 000

38.

b) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák első javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül)

12 000

39.

c) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák további javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül)

12 000

40.

8. Okiratok kiállításának díja

 

41.

a) Jegyzőkönyv, igazolás másodlat, másodlat kiállításának díja

2 000

42.

b) Tanúsítványok (vasúti járművezetői tanúsítvány, egyéb tanúsítvány) kiállításának díja

5 000

43.

9. Rendelkezésre állási díj (a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendben meghatározott esetekben)

5 000

44.

10. Vizsgaeredmény statisztika készítés

 

45.

a) az első 10 dolgozatig

50 000

46.

b) minden további megkezdett 10 dolgozatonként

50 000

1

A 3. § a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 51. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére