• Tartalom

49/2019. (X. 22.) AM rendelet

49/2019. (X. 22.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról1

2019.10.28.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 52. és 53. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

1–2. §2

2. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló
37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

3–6. §3

3. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

7–11. §4

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

13. §5

14. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk b), d) és g) pontjai, 23. cikk (5) bekezdés b) pontja, valamint V. melléklet „V.4. ÁLLATORVOS” cím „5.4.2. Az állatorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok” alcíme;

b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i 2019/608/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat mellékletének 4. pontja;

c) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének módosításáról szóló, 2019. március 21-i 2019/523/EU bizottsági végrehajtási irányelv;

d) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 15-i 2019/782/EU bizottsági irányelv.

1–6. melléklet a 49/2019. (X. 22.) AM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 29. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére