• Tartalom
Oldalmenü

5/2019. (I. 25.) MNB rendelet

a „Benczúr Gyula” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2019.01.28.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Benczúr Gyula születésének 175. évfordulója alkalmából – „Benczúr Gyula” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. január 28.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján Benczúr Gyula Budavár visszavétele a töröktől 1686-ban című festményének részlete, a lovon ülő trombitás ábrázolása látható. Az emlékérme bal oldali szélén, két-két egymás alatti sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, valamint a „2019” verési évszám és a „BP.” verdejel, az emlékérme jobb oldali szélén, negyedköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Benczúr Gyula – a Vasárnapi Ujság 1912. február 4-i címlapján megjelent fotó alapján készült – félalakos portréjának ábrázolása látható, jobbra egy – Benczúr Gyula Ámor rózsákkal című festménye alapján készült – puttóval. A puttó ábrázolása fölötti három sorban a „BENCZÚR”, a „GYULA” és az „1844–1920” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, lent, a portré ábrázolásába illesztve Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2019. január 28-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2019. (I. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2019. (I. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: