• Tartalom

5/2019. (III. 29.) ITM rendelet

5/2019. (III. 29.) ITM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2020.01.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A villamosenergia-beszerzés elismert tárgyévi országos összehasonlító ára 13,4 Ft/kWh.”

2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére