• Tartalom

51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

51/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

a 2020. évi Dubaji Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2019.05.23.

A Kormány a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 14. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti vállalatként (a továbbiakban: vállalat) az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

2. § Ha a Törvény 8. § (1) bekezdése szerinti szerv a turizmusért felelős miniszter által kijelölt személy intézkedési javaslatával nem ért egyet, akkor az érintett szerv vezetője részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kijelölt személlyel az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül. Ha az érintett szerv irányítását miniszter látja el, akkor az érintett szerv vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttes, részletes indokolással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kijelölt személlyel az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül.

3. § (1) A Törvény 1. § b) pontja szerinti világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) létesítésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások során az ajánlattételi határidő – mind egy szakaszból álló, mind több szakaszból álló eljárásokban – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésétől eltérően az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy megküldésének napjától számított legalább négy nap.

(2) A Pavilon előkészítése és összeszerelése helyszíne szerinti ingatlanon, valamint a Pavilon és a kapcsolódó építmények esetében a Törvény 1. § b) pontja szerinti Projekttel összefüggésben bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető, továbbá a Pavilon és a Pavilonnal összefüggésben felépülő építmények építési engedély, valamint egyszerű bejelentés és kivitelezési dokumentáció nélkül építhetők.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a vállalatnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti bejegyzését követő napon lép hatályba.1

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot a turizmusért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.2

5. §3

1

A 2/2019. (V. 31.) MK határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2019. május 23.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére