• Tartalom

58/2019. (XII. 13.) KKM közlemény

58/2019. (XII. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló LXXVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának és 1. mellékletének hatálybalépéséről

2019.12.13.
A Magyar Közlöny 2019. november 15-i 182. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 12. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A jelen Egyezmény az utóbb megküldött azon jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a Felek kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesültek.”
Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. november 28.
Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napja: 2019. november 28.
A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló LXXVII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló LXXVII. törvény 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete 2019. november 28-án, azaz kettőezertizenkilenc november huszonnyolcadikán hatályba lépett.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére