• Tartalom

2019. évi LXIII. törvény

2019. évi LXIII. törvény

a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2020.09.20.

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
2010. évi CIV. törvény módosítása

2–8. §3

3. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

9–22. §4

23. § (1)5

(2)6

(3)7

(4)8

24–80. §9

81. §10

1–47.11

48.12

82. §13

83. §14

4. Záró rendelkezések

84. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § (2) és (3) bekezdése 2020. szeptember 19-én lép hatályba.

85. § (1) Az 2–5. § és a 7–8. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 9–78. §, a 80–81. §, a 83. § és az 1. melléklet az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

86. § Ez a törvény a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi LXIII. törvényhez15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 9–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 24–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 81. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 81. § 1–47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 81. § 48. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére