• Tartalom

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról

2021.04.10.

A Kormány a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény megrendezéséhez szükséges ingatlanok körét és a kiemelten közérdekű beruházások helyszínét az 1. melléklet határozza meg.

(2)1 A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges ingatlanok körét, a kiemelten közérdekű beruházások helyszínét és a beruházások során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 2. melléklet határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §2 E rendeletnek az egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. melléklet II. pontját a Módr1. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő ügyekben, eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez4

A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény megrendezéséhez szükséges ingatlanok köre és kiemelten közérdekű beruházások helyszíne

 

A

B

1

Kiemelten közérdekű beruházás

Ingatlanok azonosító adatai

2

A 2019. évi World Urban Games sportesemény megrendezését szolgáló beruházások

Budapest IX. kerület, belterület 38043, 38045/2, 38045/3, 38045/4, 38045/5, 38045/6, 38045/7, 38047, 38080/2, 38080/8, 38080/9, 38086/49, 38086/50, 38086/80, 38086/149, 38086/150, 38086/151, 38086/152, 38086/153, 38086/154, 38086/155, 38086/174, 38086/175, 38086/176, 38086/177, 38086/178, 38086/179, 38086/180, 38086/235, 38086/236, 38086/237, 38086/238, 38086/239, 38086/240, 38087, 38088/1, 38088/2, 38088/3, 38088/4, 38089, 38090/2 helyrajzi számú ingatlanok

2. melléklet a 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez5

A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges ingatlanok köre és a kiemelten közérdekű beruházások helyszíne

I.     I. Budapest közigazgatási területén található ingatlanok és helyszínek

 

 

A

B

C

D

 

1

Kiemelten közérdekű beruházás

A beruházás megvalósításának helyszíne

A beruházás helyszínének közvetlen környezete

A beruházás megvalósításához szükséges közterület-használat időtartama

 

2

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítését célzó beruházás

Budapest IX. kerület, belterület 38295/1, 38295/2, 38295/3, 38295/4, 38295/5, 38295/6, 38295/7, 38295/8, 38295/9, 38295/10, 38295/11 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest belterület 38298, 38443, 38442/10, 38293/69, 38291, 38278/4 helyrajzi számú ingatlanok

e rendelet hatálybalépésének napja – 2022. 02. 28.

II.     Budapest közigazgatási területén kívül található ingatlanok és helyszínek

 

 

A

B

 

1

Kiemelten közérdekű beruházás

Ingatlanok azonosító adatai

 

2

Szegedi új kézilabdacsarnok megvalósítása

Szeged I. kerület, belterület 10001/1, 10001/2, 10003 és
Szeged II. kerület, belterület 10005/3, 10005/4 és 19022/2 helyrajzi számú ingatlanok

 

3

Tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás

Tatabánya belterület 2100, 2075/2, 2084, 2076/7 helyrajzi számú ingatlanok

Tatabánya külterület 0948, 0952, 0949/1, 0951, 0953/1, 0949/2, 0949/3, 0949/4, 0949/5, 0949/6, 0949/7, 0949/8, 0949/9, 0949/10, 0949/11, 0949/12, 0949/13, 0949/14, 0949/15, 0949/16, 0949/17, 0949/18, 0949/19, 0949/20, 0949/21, 0949/22, 0949/23, 0949/24, 0949/25, 0949/26, 0949/27, 0949/28, 0949/29, 0949/30, 0949/31, 0949/32, 0949/33, 0949/34, 0949/35, 0949/36, 0949/37, 0949/38, 0949/39, 0949/40, 0949/41, 0949/42, 0949/43, 0949/44, 0949/45, 0949/46, 0949/47, 0949/48, 0949/49, 0949/50, 0949/51, 0949/52, 0949/53, 0949/54, 0949/55, 0949/56, 0949/57, 0949/58, 0949/59, 0949/60, 0949/61, 0949/62, 0949/63, 0949/64, 0949/65, 0949/66, 0949/67, 0949/68, 0949/69, 0949/70, 0949/71, 0949/72, 0949/73, 0949/74, 0949/75, 0949/76, 0949/77, 0949/78, 0949/79, 0949/80, 0949/81, 0949/82, 0949/83, 0949/84, 0949/85, 0949/86, 0949/87, 0949/88, 0949/89, 0949/90, 0949/91, 0949/92, 0949/93, 0949/94, 0949/95, 0949/96, 0949/97, 0949/98, 0949/99, 0949/100, 0949/101, 0949/102, 0949/103, 0949/104, 0949/105, 0949/106, 0949/107, 0949/108, 0949/109, 0949/110, 0949/111, 0949/112, 0949/113, 0949/114, 0949/115, 0949/116, 0949/117, 0949/118, 0949/119, 0949/120, 0949/121, 0949/122, 0949/123 helyrajzi számú ingatlanok

 

4

Debreceni Főnix Csarnok felújítása

Debrecen belterület 10897/6 és 10897/6/A helyrajzi számú ingatlanok

1

Az 1. § (2) bekezdése a 173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

A hatálybalépés időpontja 2021. áprilsi 10.

4

Az 1. melléklet a 136/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére