• Tartalom

2019. évi LXIV. törvény

2019. évi LXIV. törvény

egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról1

2019.10.01.

1. A bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

3–4. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

5–6. §4

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

7–12. §5

13. §6

14. §7

15. §8

a)9

b)10

c)11

d)12

e)13

f)14

g)15

h)16

i)17

j)–q)18

16. §19

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

17–19. §20

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

20–22. §21

7. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

23–24. §22

8. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

25–32. §23

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

33–35. §24

10. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

36. §25

11. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény módosítása

37. §26

12. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

41–48. §27

13. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

49–64. §28

14. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 13. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 15. § b), d), e), f), h) és i) pontja 2019. szeptember 30-án lép hatályba.

66. § E törvény 33–35. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1–7. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez29

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 15. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § j)–q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 23–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 25–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 33–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 37–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 41–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 49–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére