• Tartalom
Oldalmenü

2019. évi LXV. törvény

a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2019.07.17.

1. §2

2. §3

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

4. § A 2. § az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.