• Tartalom

2019. évi LXVIII. törvény

2019. évi LXVIII. törvény

a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról1

2020.01.02.

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

2–10. §3

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

11. §4

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

12. §5

5. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

13. §6

6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

14. §7

7. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

15. §8

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

16–17. §9

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

18. §10

10. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

19. §11

11. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

20. §12

21–23. §13

24. §14

25. §15

26. §16

27–29. §17

30. §18

31. §19

32. §20

33. §21

34. §22

35–36. §23

37–38. §24

12. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–18. §, a 20. §, a 24. §, a 27–29. §, a 32. §, a 34. §, a 37. §, a 38. § és az 1. melléklet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. §, a 26. §, a 30. § és a 31. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

40. § A 18. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2019. évi LXVIII. törvényhez25

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. július 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére