• Tartalom

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet

az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről

2019.06.29.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bejelentés

1. § Az automataberendezés üzemeltetője az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 107. § (1) bekezdése és 274/C. §-a szerinti kötelezettség (a továbbiakban: bejelentés) teljesítése során az állami adó- és vámhatóság által erre a célra rendszeresített űrlapon, elektronikus úton bejelenti

1. az automataberendezés üzemeltetőjének

a) nevét vagy megnevezését,

b) adószámát,

c) lakóhelyét, székhelyét vagy címét,

2. az automataberendezés üzemeltetési helyének címét az üzemeltetési helyének pontos, – a konkrét elhelyezés beazonosítására alkalmas – teljes részletességű megjelölésére is kiterjedően,

3. az automataberendezés azonosító adatai, jellemzői vonatkozásában

a) az automataberendezés által kezelt tevékenység jellegét (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás),

b) az automataberendezés által kezelt termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás TESZOR, TEÁOR vagy ÖVTJ szerinti kategóriáját,

c) az automataberendezés gyártási számát, ennek hiányában más egyedi azonosító számát,

d) az automataberendezés típusát,

e) az automataberendezés gyártóját,

f) az automataberendezés gyártásának évét;

4. az automataberendezés

a) vezérlő egységének az adatait,

b) vezérlő egységének a szoftver (firmware) verzióját,

c) vezérlő egységének a jelenleg használt fizetési protokollját,

d) érmevizsgálójának a gyártóját és típusát,

e) bankjegyvizsgálójának a gyártóját és típusát,

f) bankkártya termináljának a gyártóját és típusát,

g) zárt fizetési eszköz termináljának a gyártóját és típusát,

h) egyéb cashless eszközének a gyártóját és típusát,

i) audit kiolvasási lehetőségét,

j) meglévő telemetria rendszerének adatait,

k) aktív vagy üzemen kívüli állapotát és

l) működési jellemzőire vonatkozó adatokat.

2. A regisztrációs szám

2. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot (a továbbiakban: regisztrációs szám) ad.

(2) A regisztrációs számot az automataberendezés üzemeltetője az automataberendezésen jól láthatóan feltünteti.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendeletnek a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti bejelentése megtörtént.

5. §1

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére