• Tartalom
Oldalmenü

8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

2019.04.30.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat a roma nemzetiség vonatkozásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az alábbi kivételekkel:

a) a Melléklet II. pontja szerinti támogatással kapcsolatos feladatok,

b) a Melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont d) alpontja szerinti észrevételek vizsgálata és a végleges feladatmutató pontszámokról való döntés.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.