• Tartalom
Oldalmenü

8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2019.08.02.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. augusztus 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás