• Tartalom

2019. évi LXXXI. törvény

2019. évi LXXXI. törvény

a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról1

2020.02.01.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–5. §2

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

6–13. §3

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §4

4. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

15. §5

16. §6

17. §7

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

18. §8

6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

19–20. §9

7. A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvény módosítása

21. §10

8. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

22. §11

9. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

23. §12

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

24. §13

11. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

25–27. §14

12. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

28. §15

13. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

29. §16

14. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

30–31. §17

15. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény módosítása

32–33. §18

16. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

34–38. §19

17. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

39–43. §20

18. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

44–45. §21

19. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

46. §22

20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

47–67. §23

21. Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. §, 16. § és 17. § 2020. január 31-én lép hatályba.

69. § (1) A 24. § a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014. április 16-i 2014/57/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.

(2) A 41. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 113. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 65. §

a) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak,

b) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. november 28. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. február 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 34–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 44–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 47–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére