• Tartalom

2019. évi LXXXII. törvény

2019. évi LXXXII. törvény

az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról1

2022.01.01.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

1. §2

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

3. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

7. §8

4. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. § Az Fttv. 13. § (2) bekezdése az „Egyéb önálló ingatlanok” szövegrész helyett a „Társasház, illetve szövetkezeti ház” szöveggel lép hatályba.

16. §16

5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

17. §17

18. §18

6. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

7. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása

23. §23

8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

24. §24

25. §25

9. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvény hatályon kívül helyezése

26. §26

10. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. §, a 8–12. §, a 14. § és a 16. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 17–22. §, valamint a 24. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

28. § A Szankciótv. 2021. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. november 28.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2020: CLXVIII. törvény 173. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére