• Tartalom
Oldalmenü

9/2019. (II. 19.) MNB rendelet

a „Munkácsy Mihály” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2019.02.20.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója alkalmából – „Munkácsy Mihály” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. február 20.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye alapján készült ábrázolás látható. Az emlékérme szélén – az ábrázolásba illesztve –, fent, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta, középen a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel, lent, félköriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján Munkácsy Mihály félalakos portréjának ábrázolása látható, amely Munkácsy Mihály 1896-ban készült Önarckép című – a festőt kezében festőpalettával ábrázoló – festménye alapján készült. A portré ábrázolásától jobbra, fent, negyedköriratban a „MUNKÁCSY” felirat, középen az „1844–1900” felirat olvasható. Az emlékérme jobb oldali szélén, lent, a festőpaletta ábrázolásába illesztve Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2019. február 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2019. (II. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2019. (II. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: