• Tartalom

2019. évi XCV. törvény

2019. évi XCV. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről1

2020.10.17.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2020. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 38 400,0 millió Ft-ban, azaz harmincnyolcmilliárd-négyszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 38 400,0 millió Ft-ban, azaz harmincnyolcmilliárd-négyszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2020. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 627,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonhétmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 627,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonhétmillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2020. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 600,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hatszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 600,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hatszázmillió forintban

hagyja jóvá.

4. §2

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 5. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2020. évi költségvetését.

(2)3 Az Országgyűlés az MTVA 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 103 126,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhárommilliárd-egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 103 126,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhárommilliárd-egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

6. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2020. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2020. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

7. § Ez a törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

1. A Hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Személyi juttatások

10 000,0

 

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 050,0

 

3.

Dologi kiadások

13 000,0

 

4.

Egyéb működési célú kiadások

8 600,0

 

5.

Beruházások

4 750,0

 

Költségvetési kiadások összesen

38 400,0

2. A Hatóság 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 282,3

 

2.

Közhatalmi bevételek

29 111,3

 

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

685,8

 

2.2.

Frekvenciadíjak

23 324,3

 

2.3.

Azonosítók díja

2 500,0

 

2.4.

Felügyeleti díj

2 104,6

 

2.5.

Egyéb bírság bevételei

496,3

 

2.6.

Késedelmi pótlék

0,3

 

3.

Működési bevételek

6 994,4

 

4.

Felhalmozási bevételek

5,0

 

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7,0

 

Költségvetési bevételek összesen

38 400,0

2. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

1. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Személyi juttatások

102,0

 

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18,0

 

3.

Dologi kiadások

479,0

 

4.

Egyéb működési célú kiadások

28,0

 

Költségvetési kiadások összesen

627,0

2. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

197,8

 

2.

Működési bevételek

429,2

 

Költségvetési bevételek összesen

627,0

3. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 570,0

 

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

 

3.

Támogatási pályázati díj

15,0

 

4.

Kötbér és bírság

5,0

 

5.

Óvadék

5,0

 

Kiadások összesen

1 600,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

 

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

 

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 570,0

 

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

 

3.

Támogatási pályázati díj

15,0

 

4.

Kötbér és bírság

5,0

 

5.

Óvadék

5,0

 

Bevételek összesen

1 600,0

4. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez4

5. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez5

1. Az MTVA 2020. évi kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat
összege

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 712,5

1.1.

Médiatanács

197,8

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 282,3

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

1 310,0

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

87 068,5

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

17 954,1

4.2.

Dologi kiadások

63 864,7

4.3.

Beruházások, felújítások

5 249,7

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

871,4

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

184,1

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

22,1

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

8 400,0

11.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

293,5

Költségvetési kiadások összesen

103 126,3

Kiadások összesen

103 126,3

2. Az MTVA 2020. évi bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Előirányzat
összege

1.

Közszolgálati hozzájárulás

84 778,6

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 570,0

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

20,0

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

10,0

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

8 400,0

Költségvetési bevételek összesen

94 778,6

6.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

8 347,7

Bevételek összesen

103 126,3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 12.

2

A 4. §-t a 2020: XCIX. törvény 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 2020: XCIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. mellékletet a 2020: XCIX. törvény 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. melléklet a 2020: XCIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére