• Tartalom

2019. évi XCVII. törvény

2019. évi XCVII. törvény

a magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2020.02.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1–6. §2

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

7–13. §3

3. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

14. §4

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a törvény 2020. február 1-jén lép hatályba.

16. § A 10. §, a 12. § a)–c) pontja és a 13. § az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. február 3. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére