• Tartalom

2020. évi CII. törvény

2020. évi CII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltás kihirdetéséről1

2022.11.24.

(A Jegyzékváltás 2018. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzékváltást (a továbbiakban: Jegyzékváltás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) A Jegyzékváltás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzékváltás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §2 A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2004. évi CXXX. törvény e törvénybe foglalt módosításokkal egységes szerkezetben a Nemzeti Jogszabálytárban történő közzétételéről az adópolitikáért felelős miniszter – a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi CII. törvényhez


„A Lett Köztársaság Külügyminisztériuma

Szóbeli Jegyzék No. 21-1420

A Lett Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és hivatkozva Magyarország Pénzügyminisztériumának szíves kérésére, hogy a lett oldal bocsásson ki nyilatkozatot „A Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény” vonatkozásában, tisztelettel továbbítja a Lett Köztársaság Pénzügyminisztériumának szíves válaszát:

„2018. január 1-jétől vált alkalmazhatóvá a Lett Köztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén és az adóztatás elkerülésének és kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény, ami alapján Lettország beleegyezett, hogy a jogdíjak adóztatási jogát kizárólagosan az illetőség (haszonhúzó) államának adja, és egyetértett a jogdíjak meghatározásának szűkítésével. Ennek eredményeképpen teljesülnek a Lett Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén kötött Egyezmény Jegyzőkönyvének 3. bekezdésében foglalt legkedvezőbb elbánásra vonatkozó rendelkezés alkalmazásának feltételei.
Ebből következően, 2018. január 1-jétől alkalmazhatóan a Lett Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény 12. cikkének 1., 2. és 3. bekezdései vonatkozásában a következő szabályok kerülnek alkalmazásra:
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik Szerződő Államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, ideértve a filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési vagy más mintának, tervnek, vagy titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.

A Lett Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja ezt az alkalmat, hogy újból biztosítsa legmélyebb nagyrabecsüléséről Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát.

Riga, 2020. január 16.”

„Magyarország Nagykövetsége

Szóbeli Jegyzék No.: 23/2020/HUEMB/RIX

Magyarország Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Lett Köztársaság Külügyminisztériumának, és hivatkozva a Lett Köztársaság Külügyminisztériumának 2020. január 16-ai dátumú, No. 21.1420 számú Szóbeli Jegyzékére, tisztelettel tájékoztatja a következőkről.
A Magyar Fél tisztelettel visszaigazolja, hogy 2018. január 1-jétől alkalmazhatóan a Lett Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, 2004. május 14-én, Rigában aláírt Egyezmény 12. cikkének 1., 2. és 3. bekezdései vonatkozásában a következő szabályok kerülnek alkalmazásra:
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik Szerződő Államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, ideértve a filmalkotást, szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési vagy más mintának, tervnek, vagy titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.
A Magyar Fél tisztelettel megerősíti, hogy a Lett Köztársaság Külügyminisztériumának Szóbeli Jegyzéke és ez a válaszjegyzék megállapodást képez Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a fent említett Egyezmény 12. cikkének 1., 2. és 3. bekezdései módosulása vonatkozásában, amely módosulás 2018. január 1-jén hatályba lépett.

Magyarország Nagykövetsége megragadja ezt az alkalmat, hogy újból biztosítsa legmélyebb nagyrabecsüléséről a Lett Köztársaság Külügyminisztériumát és minden Lettországban akkreditált Diplomáciai Képviseletet és Nemzetközi Szervezetet.

Riga, 2020. április 8.”

2. melléklet a 2020. évi CII. törvényhez


„Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Note Verbale No. 21-1420

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and, with reference to the kind request of the Ministry of Finance of Hungary to provide the Statement by the Latvian side in relation to the ”Convention between the Republic of Latvia and the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed on 14 May 2004 in Riga”, has the honour to convey the kind reply from Ministry of finance of the Republic of Latvia:

“On 1 January 2018 the Convention between the Republic of Latvia and Japan for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance became effective, by which Latvia has agreed to give the taxing rights of royalties exclusively to the state of residence (beneficiary owner) and has agreed to narrower definition of royalties. As a result, the conditions for the application of the most-favored nation clause in paragraph 3 of the Protocol of the Convention between the Republic of Latvia and the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital are met.
Therefore, with effect from 1 January 2018, with reference to paragraphs 1, 2, and 3 of Article 12 of the Convention between the Republic of Latvia and the Republic of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed on 14 May 2004, the following rules apply:
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.
2. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or any patent, trade mark, design or model, plan, or secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.”

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary in Budapest the assurances of its highest consideration.

Riga, 16 January 2020”

„Embassy of Hungary

Note Verbale No.: 23/2020/HUEMB/RIX

The Embassy of Hungary presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia and with reference to the Note Verbale No. 21.1420 dated 16 January 2020 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia has the honour to inform it about the following.
The Hungarian Party has the honour to acknowledge that, in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of Article 12 of the Convention between the Republic of Hungary and the Republic of Latvia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed on 14 May 2004, in Riga, the following rules apply with effect from 1 January 2018:
1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State.
2. The term ”royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or any patent, trademark, design or model, plan, or secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
The Hungarian Party has the honour to confirm that the Note Verbale of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia and this reply note shall constitute an agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Latvia on the amendment of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 12 of the above-mentioned Convention, which amendment entered into force on the 1 January 2018.

The Embassy of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia and to all Diplomatic Missions and lnternational Organizations accredited in Latvia the assurances of its highest consideration.

Riga, 8 April 2020”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. október 14.

2

Az 5. §-t a 2022. évi XLV. törvény 152. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére