• Tartalom

1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat

1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat

az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról1

2020.03.07.

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján létrehozza az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumát (a továbbiakban: Fórum).

2. A Fórum Északkelet-Magyarország (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének – a gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – fejlesztési tervével kapcsolatos döntés-előkészítő, javaslattételi tevékenységet lát el.

3. A Fórum – a 2. pontban meghatározott tevékenységi körében –

a) javaslatot tesz a 2. pontban meghatározott Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezet (a továbbiakban: gazdasági övezet) tekintetében a nemzet-, gazdaság- és fejlesztéspolitikai célok meghatározására;

b) nyomon követi a gazdasági övezetet érintő valamennyi, stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű beruházást és fejlesztést;

c) javaslatot tesz a gazdasági övezetet érintő nemzet-, gazdaság- és fejlesztéspolitikai intézkedések koordinált megtervezésére, végrehajtására, közreműködik a gazdasági övezetre vonatkozó kohéziós politikai tervezésben.

4. A Fórum elnöke a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos. A Fórum két alelnökét a Fórum tagjai közül az elnök jelöli ki.

5. A Fórum munkájában tagként részt vesz

a) a miniszterelnök általános helyettese,

b) a belügyminiszter,

c) a külgazdasági és külügyminiszter,

d) az agrárminiszter,

e) a pénzügyminiszter,

f) az emberi erőforrások minisztere,

g) a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

6. Valamely tagot akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt legfeljebb 2 fő szakmai felsővezető helyettesítheti.

7. A Fórum elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a tárgyalt ügyek kormányzati, szakpolitikai képviselői, valamint a gazdasági övezetet illetően a nemzetpolitikai szempontból stratégiai és határon túli partnerek eseti jelleggel a Fórum munkájában részt vehessenek. A Fórum elnöke eseti jelleggel a Fórum működésébe a gazdasági övezet fejlesztésében érintett más szervezeteket és személyeket is bevonhat.

8. A Fórum elnöke, alelnökei és tagjai a Fórumban végzett tevékenységükért díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.

9. A Fórum szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A Fórum ülését a Fórum elnöke hívja össze és vezeti. A Fórum rendkívüli ülésének összehívását a Fórum bármely tagja az indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a Fórum elnökénél, a kezdeményezésről az elnök dönt.

10. A Fórum elnöke a Fórum működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg, a Fórum tagjai véleményének kikérését követően.

11. A Fórum működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, valamint az alakuló ülés összehívásáról a Fórum elnöke gondoskodik. A Fórum működéséhez szükséges forrásokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja.

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

13. A Kormány felhívja az 5. pontban meghatározott személyeket, hogy gondoskodjanak a Fórum tagjait helyettesítő, 6. pont szerinti személyek kijelöléséről.

Felelős: az 5. pontban meghatározott miniszterek

Határidő: e határozat hatálybalépésétől számított egy hónapon belül

14.2

1

A határozatot az 1570/2020. (IX. 4.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 5. napjával.

2

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére