• Tartalom

108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról1

2020.05.15.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A hitelintézet a 2020. adóévre vonatkozóan a (2)–(7) bekezdésben meghatározottak szerinti különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett.

(2) A hitelintézet a különadót 2020. június 10. napjáig külön nyomtatványon megállapítja, és az adókötelezettséget 2020. június 10. napjáig, 2020. szeptember 10. napjáig és 2020. december 10. napjáig egyenlő részletekben fizeti meg.

(3) A különadó alapja az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó törvény) 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja szerint megállapított 2020. adóévi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része.

(4) A különadó mértéke 0,19 százalék.

(5) A hitelintézet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét választása szerint csökkentheti a Különadó törvény 4/A. § (14)–(19) bekezdésében meghatározottak megfelelő alkalmazásával megállapított összeggel.

(6) A különadó hatálya alól bármely okból kikerülő hitelintézet ezen § szerinti adókötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Különadó törvény rendelkezései az irányadók.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2020. május 15-én lép hatályba.

3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

1

A rendelet hatályát a 3. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. A rendeletet a 2020: XLVI. törvény 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2020. június 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére