• Tartalom
Oldalmenü

1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

2020.03.13.

1. A Kormány kiemelt stratégiai célja a turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése nemzetgazdasági szinten, azaz a külföldről beutazó turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása és költésük növelése. E célok megvalósítása érdekében egyetért a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció 2030-ig tartó programjával.

2. A Kormány

a) felhívja a pénzügyminisztert és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a turisztikai fejlesztések (szálláshelyfejlesztés), az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések – ideértve a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai fejlesztési projektjeit –, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] foglalt feladatok finanszírozása érdekében gondoskodjanak a 2021–2030. években összesen 581 300,0 millió forint rendelkezésre állásáról a 2021–2030. évi központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára,

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 2021–2030. évi központi költségvetés tervezése során

b) jóváhagyja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke, illetve kijelölése esetén – az előirányzat kezelő szerveként – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében az előirányzat terhére a turisztikai fejlesztések (szálláshelyfejlesztés) finanszírozása érdekében, az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések – ideértve a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai fejlesztési projektjeit –, valamint a 61/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben foglalt feladatok finanszírozása érdekében, legfeljebb az a) alpontban meghatározott összegben előzetesen kötelezettséget vállaljon,

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos

c) az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az a) alpontban megjelölt előirányzat terhére a 2021–2022. évek tekintetében az évenkénti kötelezettségvállalás felső korlátját 90 000,0 millió forintban állapítja meg, a 2023. év tekintetében a kötelezettségvállalás felső korlátját 80 000,0 millió forintban állapítja meg, a 2024–2030. évek tekintetében az évenkénti kötelezettségvállalás felső korlátját 45 900,0 millió forintban állapítja meg.

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos

3.1

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás