• Tartalom

1100/2020. (III. 12.) Korm. határozat

1100/2020. (III. 12.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.03.14.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 6., 11., 12. és 14. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. június 30.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. és 7–14. sora szerinti projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 988 235 157 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1100/2020. (III. 12.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00011

Kossuth Lajos Gimnázium
Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése

Karcagi Tankerületi Központ

411 787 153

107 025 628

518 812 781

A projekt célja az 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00020

Iskola a központban – központ az iskolában. A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Pécsi Tankerületi Központ

654 918 885

28 225 827

104 831 923

787 976 635

A projekt célja a 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00024

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése

Karcagi Tankerületi Központ

468 045 308

74 930 082

542 975 390

A projekt célja az 5300 Karcag, Kálvin u. 9. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00026

Infrastrukturális fejlesztés
a zeneművészetért a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

279 578 366

105 088 982

384 667 348

A projekt célja a 4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 1. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

7.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00060

Kompolti iskola fejlesztése

Egri Tankerületi Központ

862 565 698

98 529 572

107 372 336

1 068 467 606

A projekt célja a 3356 Kompolt,
Fő út 2. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

8.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00061

Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Karcagi Tankerületi Központ

442 926 744

93 796 607

3 655 600

540 378 951

A projekt célja az 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

9.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00066

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Mohácsi Tankerületi Központ

837 863 087

52 370 012

103 832 742

994 065 841

A projekt célja a 7800 Siklós,
Hajdu Imre utca 13. és
Köztársaság tér 6. szám alatti köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése.

10.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00087

Dévaványa Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Gyulai Tankerületi Központ

374 921 301

68 622 908

1 320 954

444 865 163

A projekt célja az 5510 Dévaványa, Vörösmarty Mihály utca 4–6. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

11.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00089

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

245 585 858

125 636 955

64 849 283

436 072 096

A projekt célja a 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

12.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00091

A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Szombathelyi Tankerületi Központ

548 900 000

44 616 197

351 783 001

945 299 198

A projekt célja a 9821 Győrvár, Balogh Ádám utca 14. szám alatti köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése.

13.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00092

A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Szombathelyi Tankerületi Központ

590 000 000

58 599 060

102 170 166

750 769 226

A projekt célja a 9919 Csákánydoroszló, Vasút 31. szám alatti köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése.

14.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00126

Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Szombathelyi Tankerületi Központ

396 180 063

45 385 422

148 419 152

589 984 637

A projekt célja a 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7. szám alatti köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére