• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXII. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról1

2021.01.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosítása

3. §4

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 11.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 4. § (2) alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.