• Tartalom

1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú („Komplex népegészségügyi szűrések” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.04.10.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva egyetért

a) az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Komplex népegészségügyi szűrések” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) a projekt többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.

2. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt európai uniós forrásból nem finanszírozható költségeinek az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján legfeljebb 3 410 882 520 forint erejéig történő finanszírozásáról, az EFOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. június 30.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

5.2

1. melléklet az 1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

Hatályos támogatási szerződés
szerinti támogatás
(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb

Megnövelt összköltség legfeljebb
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg
(bruttó, forint)

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg
(bruttó, forint)

3.

EFOP-
1.8.1-VEKOP-
15-2016-00001

Komplex népegészségügyi szűrések

Nemzeti Népegészségügyi Központ

6 570 000 000

6 542 212 700

7 958 725 879

3 410 882 520

17 911 821 099

A projekt célja a szervezett vastag- és végbélszűrés országos kiterjesztése, pilot jelleggel páciens egységcsomagok direkt kiküldése a lakosoknak, a vizsgálatok elvégzéséhez kolonoszkópos tornyok és béltisztító szerek beszerzése,
az emlő- és méhnyakrákszűrésen történő részvételi arány legalább 60%-ra növelése, HPV szűrési pilot program indítása, a HPV elleni védőoltás kiterjesztése, valamint a szájüregi szűrés és melanoma szűrés mintajellegű megvalósítása. További cél a teljes szűrési rendszer szakmai, finanszírozási áttekintése és jogi újraszabályozása.

2. melléklet az 1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozathoz3

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére