• Tartalom

1159/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

1159/2020. (IV. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.04.17.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,

b) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. szeptember 30.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora szerinti projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 198 013 962 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. június 30.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1159/2020. (IV. 15.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00010

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola fejlesztése

Bajai Tankerületi Központ

1 044 663 303

113 457 410

1 158 120 713

A projekt célja a 6430 Bácsalmás, Rákóczi utca 27., a 6430 Bácsalmás, Szent János utca 26. és a 6456 Madaras, Nagyboldogasszony utca 1. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00043

A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Hatvani Tankerületi Központ

574 638 821

84 556 552

659 195 373

A projekt célja a 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00028

A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális felújítása

Mátészalkai Tankerületi Központ

837 390 000

49 000 000

886 390 000

A projekt célja a 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00116

A Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

610 394 319

39 831 906

650 226 225

A projekt célja a 8992 Bagod, Kossuth Lajos utca 15. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére