• Tartalom

1188/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

1188/2020. (IV. 28.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívásban megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.04.30.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. és 10. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. augusztus 31.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 4–6. és 10. sora szerinti projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 636 342 785 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1188/2020. (IV. 28.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-17-2017-00014

A Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szigetvári Tankerületi Központ

245 320 432

40 019 683

285 340 115

A projekt célja a 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.

EFOP-4.1.2-17-2017-00056

Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola fejlesztése

Egri Tankerületi Központ

308 823 732

20 797 550

29 096 793

358 718 075

A projekt célja a 3388 Poroszló, Alkotmány út 3. és a 3386 Sarud, Kossuth Lajos út 64–66. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.

EFOP-4.1.2-17-2017-00059

Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Veszprémi Tankerületi Központ

635 487 699

187 034 452

122 447 203

944 969 354

A projekt célja a 8417 Csetény, Rákóczi utca 22. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.

EFOP-4.1.2-17-2017-00062

Kiskörei Iskola fejlesztése

Egri Tankerületi Központ

319 590 670

59 660 795

30 101 476

409 352 941

A projekt célja a 3384 Kisköre, Széchenyi István út 42. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

7.

EFOP-4.1.2-17-2017-00070

A Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézménye infrastrukturális fejlesztése

Karcagi Tankerületi Központ

345 525 099

54 131 323

399 656 422

A projekt célja az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 27–29. és
az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

8.

EFOP-4.1.2-17-2017-00072

Szakmai és infrastrukturális megújulás a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban

Tamási Tankerületi Központ

742 221 137

120 013 235

862 234 372

A projekt célja a 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

9.

EFOP-4.1.2-17-2017-00094

Akadály nélkül a hatékony tanulásért a répcelaki iskolában

Sárvári Tankerületi Központ

259 251 397

48 032 876

307 284 273

A projekt célja a 9653 Répcelak,
József Attila utca 32. és
a 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 1. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

10.

EFOP-4.1.2-17-2017-00097

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése

Veszprémi Tankerületi Központ

485 085 894

108 077 283

454 697 313

1 047 860 490

A projekt célja a 8175 Balatonfűzfő, Irinyi János utca 2. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére