• Tartalom

1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

2020.05.07.

A Kormány a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontjában foglalt cél megvalósításának előkészítése érdekében

1. egyetért az egykori Északi Járműjavító Diesel-csarnokot is beleértendő területének kulturális célú hasznosítása keretében tervezett, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) létrehozandó új telephelyének és köztéri kapcsolatrendszerének kialakítását, a Törekvés Művelődési Központ épületének felújítását, valamint a közlekedési kapcsolatok kiépítését célzó fejlesztések (a továbbiakban együtt: Beruházás) koncepciójával, valamint a Beruházás előkészítésének folytatásával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület, 38920/9 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) területén;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás

a) előkészítője az emberi erőforrások miniszterének együttműködésével és szakmai felügyeletével a Múzeum,

b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség;

4. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében megújuló és létrejövő építmények vagyonkezelője és üzemeltetője a Múzeum legyen;

5. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítése érdekében a vázlatterv készítésére, engedélyezési terv készítésére, valamint kivitelezési terv elkészítésére a 2021–2023. évben összesen 5 702 850 000 forint kerüljön biztosításra azzal, hogy az előkészítési fázisokat – a Korm. határozat 2. pontjától eltérően – legkésőbb 2023. december 31. napjáig kell megvalósítani;

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás előkészítése érdekében az 5. pont szerinti feladatokra, az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében

a) a 2021. évben 2 101 050 000 forint,

b) a 2022. évben 2 701 350 000 forint,

c) a 2023. évben 900 450 000 forint

rendelkezésre állásáról elszámolási, valamint a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében, a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében az 5. pont szerinti határidőt követő 30 napon belül

7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően

8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 6. pontban biztosított forrás tekintetében, a Múzeum költségvetése terhére vállalható éven túli kötelezettségvállalás felső korlátját 5 700 000 000 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) a 2021. évre 2 100 000 000 forint,

b) a 2022. évre 2 700 000 000 forint,

c) a 2023. évre 900 000 000 forint;

9. egyetért azzal, hogy a Beruházásra tekintettel a 2021–2024. években a Múzeum gondoskodjon az ideiglenes műtárgyraktározási feladatok ellátásáról;

10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 9. pont szerinti feladat végrehajtásához az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Múzeum részére a 2021–2024. években évi 130 065 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

11. egyetért a Múzeum átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításával a 2020–2024. években;

12. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 11. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Múzeum működéséhez

a) a 2020. évben szükséges 398 199 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára,

b) a 2021–2024. években évi 492 246 000 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a b) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére

a) a Beruházás megkezdése előtt indítandó gyűjteménybővítési és restaurációs feladatokról, azok ütemezéséről, költségeiről, forrásigényéről,

b) az Ingatlannak a Beruházás megvalósítására történő alkalmassá tételéhez szükséges intézkedésekről, azok forrásigényéről és ütemezéséről,

c) a Múzeum komplex szakmai és infrastrukturális megújításához, továbbá a Beruházás időtartama alatti közfeladat ellátásához szükséges feladatokról, azok forrásigényéről és ütemezéséről,

d) a Múzeum repüléstörténeti gyűjteményének egy helyszínen történő elhelyezéséről és az annak előkészítéséhez, ütemezéséhez szükséges döntésekről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

a b) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2021. március 31.

a b) alpont tekintetében 2021. december 31.

a c) alpont tekintetében 2022. december 31.

a d) alpont tekintetében 2023. december 31.

14.1

1

A 14. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére