• Tartalom
Oldalmenü

2020. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról1

2021.02.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13

(2)14

13. § (1)15

(2)16

(3)17

14. §18

15. §19

16. §20

17. §21

18. §22

19. §23

20. §24

21. § Az Nytv.

a)25

b)26

c)27

d)28

e)29

f)30

lép.

22. § Hatályát veszti az Nytv.

a)31

b)32

c)33

d)34

e)35

2.36

23. §

24. §

25. §

3. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

26. §37

27. §38

a)39

b)40

c)41

28. §42

a)43

b)44

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

29. §45

30. § (1)46

(2)47

31. §48

32. § (1)49

(2)50

(3)51

(4)52

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

33. §53

34. §54

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

35. §55

36. §56

37. §57

38. §58

39. §59

40. §60

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

41. §61

42. §62

43. §63

44. §64

45. §65

46. §66

47. §67

48. §68

49. §69

50. §70

51. §71

52. §72

53. §73

54. §74

55. §75

56. §76

57. §77

58. § A Kknyt.

1.78

2.79

3.80

4.81

5.82

6.83

7.84

8.85

9.86

10.87

11.88

12.89

13.90

14.91

15.92

16.93

17.94

18.95

19.96

20.97

21.98

22.99

23.100

24.101

25.102

26.103

27.104

28.105

29.106

30.107

31.108

lép.

59. § Hatályát veszti a Kknyt.

a)109

b)110

c)111

d)112

e)113

f)114

g)115

h)116

i)117

j)118

k)119

l)120

m)121

n)122

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

60. §123

61. §124

62. §125

63. §126

64. §127

65. §128

9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

66. §129

10.130

67. §

11.131

68. §

12. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

69. §132

13.133

70. §

71. §

72. §

73. §

74. §

75. §

76. §

14. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

77. §134

78. §135

79. §136

80. §137

15. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

81. §138

82. §139

83. §140

16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

84. §141

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

85. §142

18. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

86. § (1)143

(2)144

87. §145

88. §146

89. §147

90. §148

91. §149

92. §150

93. §151

94. §152

95. §153

96. § (1)154

(2)155

(3)156

(4)157

97. §158

98. §159

99. §160

19. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

100. §161

101. §162

102. §163

20. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

103. §164

21. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény módosítása

104. §165

105. §166

106. §167

107. §168

108. §169

109. §170

110. §171

22. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

111. §172

112. §173

113. §174

114. §175

115. §176

23. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény módosítása

116. §177

24. Záró rendelkezések

117. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 27. § b) és c) pontja, a 28. § a) pontja, a 86. § (1) bekezdése és a 23. alcím 2021. január 1. napján lép hatályba.

(6) A 4. §, a 10. §, a 29. §, a 40. §, a 86. § (2) bekezdése, a 91–94. §, a 96. § (1) és (3) bekezdése és a 97. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

(7) A 2. alcím 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

118. § (1) E törvény 1. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény 21. alcíme az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 86. § (2) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 86. § (2) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2020. évi CXXI. törvényhez178

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (1) bekezdése a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

16

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § (3) bekezdése a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

20

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

24

A 20. § a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

25

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § d) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

29

A 21. § e) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

30

A 21. § f) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

31

A 22. § a) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

32

A 22. § b) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

33

A 22. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § d) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

35

A 22. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 2. alcím (23–25. §) a 117. § (7) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

37

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 27. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 27. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 27. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 28. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 28. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 28. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 29. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

46

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 32. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 40. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

61

A 41. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

62

A 42. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

63

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 44. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

65

A 45. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

66

A 46. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

67

A 47. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

68

A 48. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

69

A 49. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

70

Az 50. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

71

Az 51. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

72

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 53. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

74

Az 54. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

75

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 57. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

78

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 58. § 3. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

81

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § 5. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

83

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 7. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

85

Az 58. § 8. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

86

Az 58. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 10. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

88

Az 58. § 11. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

89

Az 58. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 14. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

92

Az 58. § 15. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

93

Az 58. § 16. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

94

Az 58. § 17. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

95

Az 58. § 18. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

96

Az 58. § 19. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

97

Az 58. § 20. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

98

Az 58. § 21. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

99

Az 58. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § 23. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

101

Az 58. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 58. § 27. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

105

Az 58. § 28. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

106

Az 58. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 58. § 30. pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

108

Az 58. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 59. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 59. § b) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

111

Az 59. § c) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

112

Az 59. § d) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

113

Az 59. § e) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

114

Az 59. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § g) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

116

Az 59. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 59. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 59. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 59. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 59. § l) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

121

Az 59. § m) pontja a 117. § (5) bekezdése alapján 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

122

Az 59. § n) pontja a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

123

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 61. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

125

A 62. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

126

A 63. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

127

A 64. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

128

A 65. § a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

129

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 10. alcím (67. §) a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

131

A 11. alcím (68. §) a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

132

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 13. alcím (70–76. §) a 117. § (4) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba.

134

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 86. § (2) bekezdése a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

145

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 91. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

150

A 92. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

151

A 93. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

152

A 94. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

153

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 96. § (1) bekezdése a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

155

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 96. § (3) bekezdése a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

157

A 96. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 97. § a 117. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

159

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_