• Tartalom

2020. évi CXXI. törvény

2020. évi CXXI. törvény

egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról1

2022.09.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13

(2)14

13. § (1)15

(2)16

(3)17

14. §18

15. §19

16. §20

17. §21

18. §22

19. §23

20. §24

21. §25

a)26

b)27

c)28

d)29

e)30

f)31

22. §32

a)33

b)34

c)35

d)36

e)37

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

23. §38

24. §39

25. §40

3. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

26. §41

27. §42

a)43

b)44

c)45

28. §46

a)47

b)48

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

29. §49

30. § (1)50

(2)51

31. §52

32. § (1)53

(2)54

(3)55

(4)56

5. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

33. §57

34. §58

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

35. §59

36. §60

37. §61

38. §62

39. §63

40. §64

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

41. §65

42. §66

43. §67

44. §68

45. §69

46. §70

47. §71

48. §72

49. §73

50. §74

51. §75

52. §76

53. §77

54. §78

55. §79

56. §80

57. §81

58. §82

1.83

2.84

3.85

4.86

5.87

6.88

7.89

8.90

9.91

10.92

11.93

12.94

13.95

14.96

15.97

16.98

17.99

18.100

19.101

20.102

21.103

22.104

23.105

24.106

25.107

26.108

27.109

28.110

29.111

30.112

31.113

59. §114

a)115

b)116

c)117

d)118

e)119

f)120

g)121

h)122

i)123

j)124

k)125

l)126

m)127

n)128

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

60. §129

61. §130

62. §131

63. §132

64. §133

65. §134

9. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

66. §135

10. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

67. §136

11. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

68. §137

12. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

69. §138

13. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

70. §139

71. §140

72. §141

73. §142

74. §143

75. §144

76. §145

14. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

77. §146

78. §147

79. §148

80. §149

15. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

81. §150

82. §151

83. §152

16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

84. §153

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

85. §154

18. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

86. § (1)155

(2)156

87. §157

88. §158

89. §159

90. §160

91. §161

92. §162

93. §163

94. §164

95. §165

96. § (1)166

(2)167

(3)168

(4)169

97. §170

98. §171

99. §172

19. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

100. §173

101. §174

102. §175

20. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

103. §176

21. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény módosítása

104. §177

105. §178

106. §179

107. §180

108. §181

109. §182

110. §183

22. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény módosítása

111. §184

112. §185

113. §186

114. §187

115. §188

23. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény módosítása

116. §189

24. Záró rendelkezések

117. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 27. § b) és c) pontja, a 28. § a) pontja, a 86. § (1) bekezdése és a 23. alcím 2021. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 2. §, a 3. §, a 8. §, a 9. §, a 11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 16–18. §, a 22. § c) pontja, a 30. § (2) bekezdése, a 32. § (4) bekezdése, az 5. alcím, a 37. §, a 39. §, az 55. §, az 56. §, a 60. §, a 14. alcím, a 17. alcím, a 99. §, a 101. §, a 20. alcím, a 106. §, a 22. alcím, valamint az 1. melléklet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(6) A 4. §, a 10. §, a 29. §, a 40. §, a 86. § (2) bekezdése, a 91–94. §, a 96. § (1) és (3) bekezdése és a 97. § 2022. január 1. napján lép hatályba.

(7) A 2. alcím 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

118. § (1) E törvény 1. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény 21. alcíme az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E törvény 86. § (2) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4) E törvény 86. § (2) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2020. évi CXXI. törvényhez190

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. november 26. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 21. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 21. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 21. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 22. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 22. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 22. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 22. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 22. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 22. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 27. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 27. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 27. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 28. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 28. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 28. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 32. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 32. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

Az 58. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 58. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 58. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 58. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

Az 58. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

Az 58. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

Az 58. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

Az 58. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

Az 58. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 58. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

Az 58. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

Az 59. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 59. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 59. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 59. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 59. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 59. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 59. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 59. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 59. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

Az 59. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

Az 59. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

Az 59. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

Az 59. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

Az 59. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

Az 59. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 74. § a 2021: L. törvény 41. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

144

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 96. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 96. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére