• Tartalom

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet

a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről1

2020.05.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § (1) bekezdésétől eltérően az 1. melléklet szerinti mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli vízhasználó a Vgtv. 15/B. § (3) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet idejére esedékes vízkészletjárulékot az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség nyolcvan százalékát azért nem éri el, mert a veszélyhelyzet miatt a vízhasználó a vízhasználattal járó tevékenységét szüneteltette vagy jelentős mértékben csökkentette.

(3) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti mentességet a negyedéves és az éves bevallás, a (2) bekezdés szerinti kedvezményt a tárgyévre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal érvényesítheti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mentesség nem érinti a vízhasználatra vonatkozó, a Vgtv. 15/E. § szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

1. melléklet a 123/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez

A vízkészletjárulék fizetése alóli mentességgel érintett mezőgazdasági tevékenységek
1.    A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR 08) szerinti gazdálkodó szervezetek által végzett mezőgazdasági tevékenységek
a)    01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
aa)    011 Nem évelő növény termesztése
aaa)    0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
aab)    0112 Rizstermesztés
aac)    0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
aad)    0114 Cukornádtermesztés
aae)    0115 Dohánytermesztés
aaf)    0116 Rostnövénytermesztés
aag)    0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
ab)    012 Évelő növény termesztése
aba)    0121 Szőlőtermesztés
abb)    0122 Trópusi gyümölcs termesztése
abc)    0123 Citrusféle termesztése
abd)    0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
abe)    0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
abf)    0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
abg)    0127 Italgyártási növény termesztése
abh)    0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
abi)    0129 Egyéb évelő növény termesztése
ac)    013 Növényi szaporítóanyag termesztése
aca)    0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
ad)    014 Állattenyésztés
ada)    0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
adb)    0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
adc)    0143 Ló, lóféle tenyésztése
add)    0144 Teve, teveféle tenyésztése
ade)    0145 Juh, kecske tenyésztése
adf)    0146 Sertéstenyésztés
adg)    0147 Baromfitenyésztés
adh)    0149 Egyéb állat tenyésztése
ae)    015 Vegyes gazdálkodás
aea)    0150 Vegyes gazdálkodás
af)    016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
afa)    0161 Növénytermesztési szolgáltatás
afb)    0162 Állattenyésztési szolgáltatás
afc)    0163 Betakarítást követő szolgáltatás
afd)    0164 Vetési célú magfeldolgozás
ag)    017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
aga)    0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
b)    02 Erdőgazdálkodás
ba)    021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
baa)    0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
c)    03 Halászat, halgazdálkodás
ca)    031 Halászat
caa)    0312 Édesvízi halászat
cb)    032 Halgazdálkodás
cba)    0322 Édesvízihal-gazdálkodás
2.    Az 1. pontban meghatározott TEÁOR 08 szakágazatoknak megfelelő Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke szerinti mezőgazdasági tevékenységek.
1

A rendelet hatályát a 3. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére