• Tartalom

1236/2020. (V. 15.) Korm. határozat

1236/2020. (V. 15.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.05.17.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. és 5. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. augusztus 31.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 3–5. sora szerinti projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 231 710 090 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1236/2020. (V. 15.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00003

Korszerű köznevelés Andocs és térségében

Siófoki Tankerületi Központ

414 190 731

77 094 109

491 284 840

A projekt célja a 8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00005

Iskolafejlesztés Bercelen

Balassagyarmati Tankerületi Központ

569 685 685

280 871 634

101 773 381

952 330 700

A projekt célja a 2687 Bercel,
Széchenyi út 3. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00036

Az Egervári Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

423 434 315

147 368 339

52 842 600

623 645 254

A projekt célja a 8913 Egervár, József Attila utca 3. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00073

Szakmai és infrastrukturális megújulás az iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában

Tamási Tankerületi Központ

1 154 273 165

190 972 422

1 345 245 587

A projekt célja a 7095 Iregszemcse,
Móricz Zsigmond utca 8–10. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére