• Tartalom

1257/2020. (V. 26.) Korm. határozat

1257/2020. (V. 26.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú („A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.05.28.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú, „A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. szeptember 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1257/2020. (V. 26.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00054

A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

Debreceni Tankerületi Központ

428 927 618

58 166 676

487 094 294

A projekt célja a 4367 Vámospércs,
Iskola utca 1. és a 4367 Vámospércs, Nagy utca 4. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére