• Tartalom

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

2021.03.02.

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11., a 16., a 18., a 28–30., a 33–37., a 45–46., a 81., a 83–84., a 90., a 95–97., a 99. és a 115. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 12. és a 13. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés i) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27., az 59., a 64., a 68., a 74., a 77., a 85–89., a 94., a 98., a 103., a 108., a 111. és a 113. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 42. és 45. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 51. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 41. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 42. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 43. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 44. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 47. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 48. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § m) pont mc) és md) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 49. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 50. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 51. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 52. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 55. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 56. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 57. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 58. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 60. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h), j), l), p) és x) pontjában, valamint (4c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 61. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában és 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 62. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 110. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 63. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 65. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 66., a 75., a 79., a 81., a 82. és a 109. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 67. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 69. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 70. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 71. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 72. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 73. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 76. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 78. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 80. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 83. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 84. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 91. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 92. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 93. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 100. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 101. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 102. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 104. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 105. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 106. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7b) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 107. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 110. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 114. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a II. Fejezet tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

EGYES KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosítása

1. §1

2. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. §3

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

5. §5

4. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. §6

5. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

7. §7

6. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. §8

7. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. §9

8. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

10. §10

11. §11

9. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

12. §12

10. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

13. §13

11. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. §14

12. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. §15

13. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

16. §16

14. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §17

15. A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

18. §18

16. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §19

20. §20

17. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

21. §21

18. A Sulinet Expressz Program Projekt Tanács feladatairól és működésének szabályairól szóló 283/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

22. §22

19. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. §23

20. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. §24

25. §25

26. §26

21. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

27. §27

22. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

28. §28

23. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

29. §29

24. Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. §30

25. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. §31

26. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. §32

27. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

33. §33

28. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

34. §34

29. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

35. §35

30. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

36. §36

31. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

37. §37

32. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

38. §38

33. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

39. §39

34. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. §40

35. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

41. §41

36. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

42. §42

37. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

43. §43

38. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

44. §44

39. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

45. §45

40. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

46. §46

41. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

47. §47

42. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

48. §48

43. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

49. §49

44. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

50. §50

51. §51

52. §52

45. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

53. §53

46. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

54. §54

47. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. §55

48. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

56. §56

49. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

57. §57

50. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

58. §58

51. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

59. §59

52. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. §60

53. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. §61

62. §62

54. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

63. §63

64. §64

55. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

65. §65

56. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

66. §66

57. A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

67. §67

68. §68

58. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

69. §69

70. § (1)70

(2)71

59. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

71. §72

60. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

72. §73

73. §74

74. §75

61. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

75. §76

76. §77

62. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

77. §78

63. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

78. §79

64. A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

79. §80

65. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

80. §81

81. §

1.82

2.83

82. §84

66. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

83. §85

67. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

84. §86

68. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

85. §87

69. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

86. §88

87. §89

88. §90

70. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

89. §91

71. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

90. §92

72. A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

91. §93

73. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

92. §94

93. §95

94. §96

74. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

95. §97

75. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

96. §98

76. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

97. §99

77. A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

98. §100

78. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

99. §101

79. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

100. §102

80. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

101. §103

102. §104

81. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

103. §105

82. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

104. §106

83. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

105. §107

84. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

106. §108

85. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

107. §109

86. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

108. §110

87. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

109. §111

88. A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

110. §112

89. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról szóló 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

111. §113

90. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

112. §114

91. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

113. §115

92. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

114. §116

93. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

115. §117

94. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

116. §118

95. Az egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

117. §119

96. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

118. §120

97. A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

119. §121

98. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

120. §122

99. A tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

121. §123

100. A külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól szóló 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosítása

122. §124

123. §125

101. Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

124. §126

102. A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

125. §127

103. A 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

126. §128

104. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

127. §129

105. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

128. §130

129. §131

106. A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

130. §132

107. Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

131. §133

108. Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

132. §134

109. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

133. §135

134. §136

135. §137

110. Az ágazati készségtanácsokról szóló 213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

136. §138

111. A 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 21/2019.(II. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

137. §139

112. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

138. §140

113. A szakképzési megállapodásról szóló 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

139. §141

114. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

140. §142

115. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet

141. §143

142. §144

II. Fejezet

EGYES MINISZTERI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

116. Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló

4/2002. ( II. 26.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

143. §145

117. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VII. 11.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

144. §146

118. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

145. §147

119. Az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet hatályon kívül helyezése

146. §148

120. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 27/2004. (IX. 28.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

147. §149

121. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet hatályon kívül helyezése

148. §150

122. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet kiegészítéséről szóló 32/2004. (XII. 2.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

149. §151

123. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (VI. 23.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

150. §152

124. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

151. §153

125. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 7/2006. (V. 18.) FMM–OM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

152. §154

126. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet hatályon kívül helyezése

153. §155

127. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet hatályon kívül helyezése

154. §156

128. A közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról szóló 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezése

155. §157

129. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 43/2008. (XII. 31.) PM rendelet hatályon kívül helyezése

156. §158

130. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet hatályon kívül helyezése

157. §159

131. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról szóló 3/2010. (II. 18.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése

158. §160

132. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról szóló 26/2011. (VII. 12.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

159. §161

133. A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

160. §162

134. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

161. §163

135. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

162. §164

136. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

163. §165

137. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

164. §166

138. A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

165. §167

139. A belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről szóló 53/2013. (IX. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

166. §168

140. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

167. §169

141. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

168. §170

142. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

169. §171

143. A közlekedésért felelős miniszter ágazatába tartozó közlekedési szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 78/2013. (XII. 20.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

170. §172

144. A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről szóló 128/2013. (XII. 20.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

171. §173

145. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

172. §174

146. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

173. §175

147. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

174. §176

148. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól szóló 3/2015. (II. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

175. §177

149. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól szóló 16/2016. (V. 27.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

176. §178

150. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

177. §179

151. A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

178. §180

152. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

179. §181

153. A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet hatályon kívül helyezése

180. §182

154. Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet hatályon kívül helyezése

181. §183

155. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 1/2017. (I. 23.) MvM rendelet hatályon kívül helyezése

182. §184

156. A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet hatályon kívül helyezése

183. §185

157. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

184. §186

158. A komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet hatályon kívül helyezése

185. §187

III. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

186. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. február 15-én lép hatályba.

(2)188 A 86. §, a 87. § 1. és 3. pontja, a 88. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja, valamint a 88. § (2) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3)189 Az 50. alcím, a 80–81. §, a 82. § (1) bekezdése, a 82. § (2) bekezdés 1. és 3–7. pontja és a 138. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

(4)190 A 82. § (2) bekezdés 2. és 8. pontja 2021. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 70. § (2) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez191

2. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez192

3. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez193

4. melléklet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez194

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § (2) bekezdése a 186. § (5) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 80. § a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

82

A 81. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 81. § 2. pontja a 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a alapján nem lép hatályba.

84

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 186. § (2) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

189

A 186. § (3) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

190

A 186. § (4) bekezdése a 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

191

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére