• Tartalom
Oldalmenü

13/2020. (V. 28.) MNB rendelet

a „Harsányi János” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2020.05.29.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Harsányi János születésének 100. évfordulója alkalmából – „Harsányi János” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. május 29.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben egy háromszög alakú lépcsősor ábrázolása látható, a lépcsősor korlátja bal oldalon, a lépcsősor középpontjából kiemelkedő létra jobb oldalon szakítja meg a körvonalat. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon, a korlát ábrázolása alatt a „BP.” verdejel, jobb oldalon, a létra szárai között, függőlegesen a „2020” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Harsányi János portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, bal oldalon, fent a „HARSÁNYI”, jobb oldalon, fent a „JÁNOS”, jobb oldalon, lent az „1920–2000” felirat olvasható. A portré ábrázolásától balra, lent Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2020. (V. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2020. (V. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: