• Tartalom

131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról1

2020.05.02.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó, aki a tevékenységének az Evectv. 18. § (2) bekezdése szerinti szünetelését 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentette be, az Evectv. 18. § (1) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépését követő 15. napig bejelentheti

a) a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés visszavonását vagy

b) szüneteltetett tevékenységének folytatását.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszavonás alapján a nyilvántartást vezető szerv az Evectv. 11. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a tevékenység szünetelésének kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a nyilvántartásból, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szünetelés időtartama egy hónapnál rövidebb is lehet.

(4) Ha jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, a (2) bekezdés szerinti adattörlést követőn úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

(5) Az (1) bekezdés szerinti, a tevékenység szünetelésére irányuló bejelentés és a nyilvántartást vezető szerv (2) bekezdés szerinti adattörlése közötti időtartam (a továbbiakban: szünetelés időtartama) a hatósági jogviszony alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó határidőbe nem számít bele. Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.

2. § A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az Evectv. 18. § (1) bekezdésében megjelölt minimális időtartamot nem kell alkalmazni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

1

A rendelet hatályát a 4. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. A rendelet az Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre, hatályát vesztette 2020. június 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére