• Tartalom

2020. évi CXXXII. törvény

2020. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetéséről1

2021.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2021. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 40 700,0 millió Ft-ban, azaz negyvenmilliárd-hétszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 40 700,0 millió Ft-ban, azaz negyvenmilliárd-hétszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2021. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 641,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznegyvenegymillió forintban,

b) bevételi főösszegét 641,0 millió Ft-ban, azaz hatszáznegyvenegymillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2021. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 700,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 700,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 117 715,9 millió Ft-ban, azaz egyszáztizenhétmilliárd-hétszáztizenötmillió-kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 117 715,9 millió Ft-ban, azaz egyszáztizenhétmilliárd-hétszáztizenötmillió-kilencszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2021. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2021. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. A Hatóság 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

10 800,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 850,0

4

3.

Dologi kiadások

14 100,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

10 100,0

6

5.

Beruházások

3 850,0

7

Költségvetési kiadások összesen

40 700,0

2. A Hatóság 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 466,3

3

2.

Közhatalmi bevételek

30 692,9

4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

238,7

5

2.2.

Frekvenciadíjak

25 253,5

6

2.3.

Azonosítók díja

2 550,0

7

2.4.

Felügyeleti díj

2 199,4

8

2.5.

Egyéb bírság bevételei

451,0

9

2.6.

Késedelmi pótlék

0,3

10

3.

Működési bevételek

7 528,8

11

4.

Felhalmozási bevételek

5,0

12

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7,0

13

Költségvetési bevételek összesen

40 700,0

2. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

102,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16,0

4

3.

Dologi kiadások

495,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

28,0

6

Költségvetési kiadások összesen

641,0

2. A Médiatanács 2021. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

195,8

3

2.

Működési bevételek

445,2

4

Költségvetési bevételek összesen

641,0

3. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 630,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

5

4.

Kötbér és bírság

38,5

6

5.

Óvadék

10,0

7

Kiadások összesen

1 700,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2021. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 630,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

5

4.

Kötbér és bírság

38,5

6

5.

Óvadék

10,0

7

Bevételek összesen

1 700,0

4. melléklet a 2020. évi CXXXII. törvényhez

1. Az Alap 2021. évi kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 894,5

3

1.1.

Médiatanács

195,8

4

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 466,3

5

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

6

2.

Magyar Média Mecenatúra támogatás

1 440,0

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 700,0

8

4.

Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

98 875,3

9

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

20 166,7

10

4.2.

Dologi kiadások

69 818,6

11

4.3.

Beruházások, felújítások

8 890,0

12

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

871,4

13

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

14

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

184,1

15

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

10,2

16

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

17

10.

Egyéb céltámogatások felhasználása

1 002,7

18

11.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

10 000,0

19

12.

Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

173,5

20

Költségvetési kiadások összesen

117 715,9

21

Kiadások összesen

117 715,9

2. Az Alap 2021. évi bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

97 187,9

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 630,0

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

21,5

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

48,5

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

10 000,0

7

6.

Egyéb céltámogatások

1 002,7

8

Költségvetési bevételek összesen

109 890,6

9

7.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

7 825,3

10

Bevételek összesen

117 715,9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 11.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére