• Tartalom

2020. évi CXXXIII. törvény

2020. évi CXXXIII. törvény

egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról1

2021.01.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)9

b)10

3. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény módosítása

9. §11

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

18. §20

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § és a 8. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2020. évi CXXXIII. törvényhez21

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 11.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 19. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § b) pontja a 19. § (2) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére