• Tartalom

2020. évi CXXXIII. törvény

2020. évi CXXXIII. törvény

egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról1

2022.11.24.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)9

b)10

3. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény módosítása

9. §11

10. §12

11. §13

12. §14

13. §15

14. §16

15. §17

16. §18

17. §19

18. §20

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2)21

1. melléklet a 2020. évi CXXXIII. törvényhez22

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. december 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. december 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2022. évi XLV. törvény 58. §-a alapján nem lép hatályba.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § b) pontja a 2022. évi XLV. törvény 58. §-a alapján nem lép hatályba.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19. § (2) bekezdését a 2022. évi XLV. törvény 59. §-a hatályon kívül helyezte.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére