• Tartalom

1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a „Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

2023.09.05.

A Kormány

1. a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, nemzetgazdasági, továbbá közlekedésbiztonsági szempontjaira tekintettel

a) egyetért azzal, hogy 2020. II. félévében és 2021. I félévében meghirdetésre kerüljön a „Kerékpározás éve” program (a továbbiakban: Program), az 1. melléklet szerinti programelemekkel,

b) a Program tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációjának ellátására az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost jelöli ki;

2. felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a Program végrehajtása érdekében a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve, tegyen javaslatot a Programhoz kapcsolódó jogalkotási feladatokra és egyéb intézkedések megtételére;

Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

agrárminiszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

3. egyetért azzal, hogy a Program lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el;

4. felhívja

a) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az érintett szakmai szervezetek bevonásával – az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azonos tárgykörben előkészített szakmai javaslatainak figyelembevételével – készítsen javaslatot a Kormány részére a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ), továbbá a felelősségi körébe tartozó egyéb jogszabályok gyalogosok és a kerékpárral közlekedők biztonságának javítását, valamint a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását célzó módosítására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. december 31.

b) az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az érintett miniszterek és szakmai szervezetek bevonásával készítse el a 2020–2030. közötti időszakra szóló nemzeti középtávú kerékpáros stratégiát, és azt terjessze a Kormány elé;

Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. december 31.

5. felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodjon a Program részét képező programelemek megvalósításáról, szemléletformáló és kommunikációs kampányok lebonyolításáról;

Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: 2021. június 30.

6.1

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a 2021–2027-es európai uniós programozási időszak uniós támogatásainak tervezése során az országos kerékpárút hálózat, valamint a Budapest és a fővárosi agglomeráció kerékpáros kapcsolatainak fejlesztéséhez kapcsolódó szempontok érvényesítéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021–2027-es európai uniós programozási időszak uniós támogatásainak tervezése során folyamatos

1. melléklet az 1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A Program keretében megvalósuló programelemek

1. Közpolitikai intézkedések:

a) Előterjesztés az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, továbbá egyéb jogszabályok gyalogosok és a kerékpárral közlekedők biztonságának javítását, valamint a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását célzó módosítására,

b) Nemzeti középtávú kerékpáros stratégia kidolgozása,

c) Kerékpárral munkába járás pénzügyi ösztönző rendszerének kidolgozása,

d) Erdei kerékpáros ösvények létesítésének szabályozása,

e) Kerékpártárolók és parkolók kialakításának szabályozása,

f) Irodai munkahelyeken öltöző és zuhanyzó helyiségek kialakításának szabályozása,

g) Munkába járás és munkaidőn belüli ügyintézés céljára elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését támogató rendszer kidolgozása.

2. Infrastrukturális fejlesztések és kerékpárhasználatot ösztönző programok:

a) Kerékpárutak építéséhez kapcsolódó kommunikációs kampány,

b) Kerékpártároló kialakítási program,

c) Elektromos rásegítésű teherkerékpár vásárlás támogatási program,

d) Elektromos rásegítésű kerékpár beszerzési program nemzeti parkok részére,

e) BMX pálya és bringa park építési program.

3. Szemléletformáló rendezvények és kommunikációs kampányok:

a) Giro d'Italia Nagy Rajt,

b) Nemzeti Összetartozás kerékpártúra,

c) Közlekedő Kisokos program kibővítése,

d) Országos kerékpáros közlekedésbiztonsági kampányok,

e) Tekerjünk itthon! – belföldi kerékpáros turizmust népszerűsítő ernyőmárka létrehozása és az ehhez kapcsolódó kampányok lebonyolítása,

f) Bringázz a munkába! kampány,

g) Kerékpározást népszerűsítő roadshow,

h) Nemzetközi szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása,

i) Szakmai tanulmányutak szervezése önkormányzati döntéshozók és főépítészek számára,

j) Kerékpáros kutatások és mérések lebonyolítása.

1

A 6. pontot az 1389/2023. (IX. 5.) Korm. határozat 6. pont 6.14. alpontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére