• Tartalom

1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2020.07.12.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 5–6. és 8–11. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. augusztus 31.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 3–7. és 9–11. sora szerinti projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 1 861 613 688 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. július 31.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében finanszírozandó összeg

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezete terhére finanszírozni tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00007

A Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése

Pécsi Tankerületi Központ

429 241 414

66 866 871

23 689 799

519 798 084

A projekt célja
a 7300 Komló, Bányász utca 1. szám
alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00023

Mohács Térségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése,
az egyenlő hozzáférés biztosítása,
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Mohácsi Tankerületi Központ

895 670 083

169 534 350

86 754 783

1 151 959 216

A projekt célja
a 7700 Mohács, Brodarics tér 2. és
a 7700 Mohács, Széchenyi tér 17. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00041

A Palotási Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás
megteremtése érdekében

Salgótarjáni Tankerületi Központ

498 935 356

179 238 345

175 044 632

853 218 333

A projekt célja
a 3042 Palotás, Szabadság út 30. szám
alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00063

Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

Gyulai Tankerületi Központ

813 823 318

228 125 720

344 096 323

1 386 045 361

A projekt célja
az 5720 Sarkad, Kossuth utca 17. szám
alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

7.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00075

A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúrájának fejlesztése

Hatvani Tankerületi Központ

481 665 702

97 250 228

9 983 319

588 899 249

A projekt célja
a 3021 Lőrinci, Rákóczi út 50. és
a 3021 Lőrinci, Temesvári u. 9. szám
alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

8.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00082

A Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Esztergomi Tankerületi Központ

517 000 000

328 150 964

845 150 964

A projekt célja
a 2536 Nyergesújfalu,
Babits Mihály utca 13. és
a 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

9.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00103

Esély a Jövőért!

Nagykanizsai Tankerületi Központ

633 330 000

417 973 125

490 318 773

1 541 621 898

A projekt célja
a 8885 Borsfa, Zrínyi Miklós utca 3/a. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

10.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00105

„Test és lélek” – Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában

Nagykanizsai Tankerületi Központ

787 348 000

520 510 720

120 636 938

1 428 495 658

A projekt célja
a 8315 Gyenesdiás,
Kossuth Lajos utca 91. szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

11.

EFOP-4.1.2-17-
2017-00106

A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Nagykanizsai Tankerületi Központ

260 350 000

611 089 121

871 439 121

A projekt célja
a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2.
szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére